Навчально-методичні матеріали

 1. Розвиток життєстійкості старшокласників засобами профорієнтації

Лектори:

Ткачук І., кандидат педагогічних наук, в. о. ученого секретаря Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України,

Охріменко З., кандидат педагогічних наук, завідувачка лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України.

Дата проведення: 25.10.2023, 1.11.2023 р.

Кількість учасників: 12

Розглянуті питання:

1.Важливість профорієнтаційного супроводу в постковідний період війни

2. Засоби профорієнтації як інструмент активізації особистісного потенціалу старшокласників

3. Психотерапевтичний ефект профорієнтації

4. Технології активізації кар’єрного самовизначення старшокласників

Рекомендована література

 1. Охріменко, З., Ткачук, І. (2023). Кар’єрне становлення здобувачів освіти: сучасні профорієнтаційні технології і інструменти. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». № 16(48), 176–188, URL: http://surl.li/mlzht
 2. Ткачук І. І. Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів/наук. ред. В. Г. Панок. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. 78 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713141
 3. Охріменко З.В. Профорієнтація як необхідна умова ефективного відновлення України в умовах воєнного і повоєнного стану. Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: зб. мат. міжнародного форуму / за заг. ред. академіка В.П. Андрущенка. Київ: Вид-во УДУ їм. М. Драгоманова, 2023. С. 414-416URL : https://doi.org/10.31392/conf.UDU.2023.16.02
 4. Професійна орієнтація в сучасній школі: кращі методичні розробки практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних об’єднань, навчально-виховних комплексів : методичні рекомендації / авт. кол. за наук. ред. І. І. Ткачук. К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 115 с. URL : http://surl.li/aeomf
 5. Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти: навчально-методичний посібник / авт. кол: В. Г. Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В. М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с. ISBN 978-617-7785-40-7 URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729074

2. Групова кейсова супервізія за методом Ханса/Лансена для практичних психологів системи освіти

Лектор: Мороз Р.А.

Дати проведення: 9 жовтня 202 р., 16 жовтня 2023 р., 23 жовтня 2023 р.

Кількість учасників: 28 учасників з Миколаївської, Львівської, Херсонської, Полтавської, Черкаської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької, Вінницької, Київської областей.

Розглянуті питання:

 1. оптимізація взаємодії між практичним психологом та класними керівниками, заступником директора з виховної роботи;
 2. підвищення рівня культури звернень батьків до психолога за психологічною допомого, психосоціальним супроводом здобувачів освіти;
 3. профілактика вікарної травми, професійного вигорання практичного психолога внаслідок роботи з важкими травматичними переживаннями дітей та підлітків.

Рекомендована література:

 1. Волкова О. П. Психологічна супервізія : навч. посіб. Київ : Академія, 2019.
 2. Гончарова-Чагор А. О. Інтервізія та супервізія як форми методичного супроводу професійного розвитку фахівців психологічної служби. URL: https://osvita.cv.ua/interviziya-ta-superviziya-yak-formy-metodychnogosuprovodu-profesijnogo-rozvytku-fahivtsiv-psyhologichnoyi-sluzhby/ (дата звернення 11.11.2023).
 3. .Інтервізія для психологів : простий та корисний посібник / упоряд. О. Павлишина, Т. Руденко. Київ, 2019. 28 с.
 4. Максименко С. Д. Психологічна супервізія : навч. посіб. Київ : Кондор, 2020.
 5. Мороз Р.А. Клінічна супервізія та інтервізія психологів під час воєнних дій в Україні. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-312-5-5.
 6. Мороз Р. А. Супервізійні та балінтовські групи як засіб емоційного відреагування педагогічних працівників в період COVID-19. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 червня 2021 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. 96 с. С. 28–32.
 7. Мороз Р. А. Супервізія як засіб професійної підтримки та підвищення професійної кваліфікації військового психолога. Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах International scientific conference 26 (Київ, 7 червня 2018 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. К. : НУОУ, 2018. 277 с. С. 152–154.
 8. Bernard J. M., Goodyear R. K. 1992. Fundamentals of clinical supervision. Boston : Allyn&Bakon.
 9. Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, Jovita M. Ross-Gordon. 2013. SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach, Allyn & Bacon Educational Leadership, Pearson.
 10. Haans, T., Lansen, J., Brummelhuis, H. 2007. Clinical Supervision and Culture: a Challenge in the Treatment of Persons Traumatized by Persecution and Violence. In: Drožđek, B., Wilson, J. P. Voices of Trauma. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-69797-0_16
 11. Lansen, J., & Haans, T. (2004). Clinical Supervision for Trauma Therapists. In J. P. Wilson & B. Drožðek, Broken spirits: The treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture victims (pp. 317–353). Brunner-Routledge.Ппп
 12. Powell D.J. Clinical supervision. A ten years perspectives. The clinical supervisor. 1989. Vol. 7 (2/3). P. 139–147.

3. Психологічне значення прову вдячності для підтримки ментального здоров’я особистості в постковійдний період

Лектор: Предко В.

Дата проведення:12.10.2023 (четвер), час 14.00-15.00

Кількість учасників: 7

Розглянуті питання:

Особливості ментального здоров’я особистості в постковідний період.

• Психологічне підґрунтя феномену вдячності.

• Практичні аспекти застосування психологічних технік вдячності.

Рекомендована література

 1. Бірон Б. В., Портянкіна К. О. Вплив вдячності на переживання творчою особистістю
 2. стресових подій. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2017. № 2. С. 26-36.
 3. Корчакова Н. В. Стратегія вдячності як елемент просоціальної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. 2013. № 2. С. 90-95.
 4. Предко В.В. Формування фрустраційної толерантності задля зміцнення життєстійкості старшокласників у діяльності працівників психологічної служби.: методичні рекомендації. Київ: Ніка-Цент ; ДІА , 2022. 108 с.
 5. Froh J. J. et al. Nice thinking! An educational intervention that teaches children to think gratefully // School Psychology Review. 2014. Vol. 43. №. 2. P. 132-152. https://doi.org/10.1080/02796015.2014.12087440

4. Назва студії:Способи гармонізації внутрішнього локусу контролю для зміцнення психічного здоров’я

Лектор:Предко В.

Дата проведення: 26.10.2023 (четвер), час 14.00-15.00

Кількість учасників:12

Розглянуті питання:

• Особливості прояву зовнішнього та внутрішнього локусу контролю особистості

• Психологічне значення внутрішнього локусу контролю для психічного здоров’я

• Психологічні техніки гармонізації внутрішнього та зовнішнього локусу контролю.

Рекомендована література

 1. Шестопалова Т.В. Психологічна підтримка дітей та підлітків у воєнний період. Педагогічний вісник. 2023. №1. С. 62-65. URL: https://znayshov.com/FR/19631/1_2023-64-67.pdf
 2. Miller K. E., Jordans M. J. D. Determinants of children’s mental health in war-torn settings: Translating research into action //Current psychiatry reports. 2016. Vol. 18. №. 6. P. 58. https://doi.org/10.1007/s11920-016-0692-3
 3. Предко, В. Психологічні особливості взаємозв’язку життєстійкості та локусу контролю учасників освітнього процесу під час війни / В. Предко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. / за наук. редакцією І. С. Булах. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – Вип. 21 (66). – С. 70-77.
 4. Keith T. Z., Pottebaum S. M., Eberhart S. Effects of self-concept and locus of control on academic achievement: a large-sample path analysis. Journal of psychoeducational assessment. 1986. Vol. 4, no. 1. P. 61–72. URL: https://doi.org/10.1177/073428298600400107.
 5. Carden R., Bryant C., Moss R. Locus of control, test anxiety, academic procrastination, and achievement among college students. Psychological reports. 2004. Vol. 95, no. 2. P. 581–582. URL: https://doi.org/10.2466/pr0.95.2.581-582.

Самодопомога та відновлення ресурсного стану педагогів в постковідний період війни

Лектор: Романовська Д.

Дата проведення: 20.09.2023

Кількість учасників: 27

Розглянуті питання:Ознайомились з поняттями «самодопомога», «відновлення», «ресурси», «активи». Опрацювали 3 практичні способи використання моделі внутрішньої стійкості BASIC PH. Визначили власні домінуючі канали відновлення за допомогою експрес-діагностики, опитувальника та за допомогою МАК «O.M.N.I.K». Ознайомились з алгоритмом проведення Травма Тейпінг Технікою (ТТТ), який фахівцям психологічної служби можна використовувати в роботі з педагогами.

Рекомендована література:

 1. Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В. та ін. Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/ стресостійкості у дітей освітніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник. Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017.  208 с.
 2. Бріер Джон, Кетрін Скотт. Основи травмофокусованої терапії. Львів: Свічадо, 2015. 448 с.
 3. Романовська. Д.Д., Ящук М.Г. Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/ життєстійкості у дітей та дорослих. Методичний посібник для практичних психологів, соціальних педагогів. Чернівці, 2018. 180 с.
 4. Романовська Д.Д., Швачій Р.А. Гармонізація психічного здоров’я, розвиток життєстійкості, стресостійкості учасників освітнього процесу: методичний комплекс для подолання наслідків пандемії COVID-19 працівниками психологічної служби в закладі освіти. Чернівці, 2020. 90 с.
 5. Mooli Lahad, Miki Doron, Publisher : Washington, D.C. : JOS Press, 2010.

“Розвитокнавичокемоційноїсаморегуляціїстаршокласниківвсистеміпостковідноїсоціальнопсихологічноїреабілітації

Лектор: Романовська Д.

Дата проведення: 27.09.2023

Кількість учасників: 28

Розглянуті питання:Емоційна саморегуляція особистості: три рівні розвитку – несвідома; свідома; свідома смислова.

• Технологія розвитку емоційної саморегуляції учасників освітнього процесу: структура, методики, план реалізації.

• Технологія діагностики траєкторій емоційного реагування у стресових ситуаціях, експрес-дослідження домінуючого емоційно-почуттєвого стану (Помиткін Е.О.).

• Застосування технік саморегуляції, запропонованих у проекті «Скажи чесно, ти як?» для формування у старшокласників культури піклування про ментальне здоров’я.

Рекомендована література:

 1. Бекіньова Л.Б. Теоретичні підходи до проблеми емоційної саморегуляції особистості. URL: http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2015/osvitniy_dosvid/Bekinova.pdf (дата звернення: 20.09.2023).
 2. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка; колектив авторів]. Київ: ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с.
 3. Романовська Д.Д., Швачій Р.А. Гармонізація психічного здоров’я, розвиток життєстійкості, стресостійкості учасників освітнього процесу: методичний комплекс для подолання наслідків пандемії COVID-19 працівниками психологічної служби в закладі освіти. Чернівці, 2020. 90 с.
 4. Романовська Д.Д. Розвиток емоційної саморегуляції як технологія збереження і зміцнення психічного здоров’я педагога. Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція). Практичний посібник. / авт. кол.: В. Г. Панок, І. В. Марухина, В. В. Рибалка, В. М. Горленко, Д. Д. Романовська, В. В. Предко, С. К. Шандрук, М. В. Саврасов, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Панка. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 2022. С. 69-104. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733538/1/Nauk_metod_osnovy_psykhol_suprovodu_diialnosti_vchytelia_v_umovakh_reform_osvity_%28diahnostyka_korektsiia%29.pdf?fbclid=IwAR1u3EUWwRGtzA18qhop_slN2VHzusu-VI_KBUfIonxaDinacD_aP2t1zKo (дата звернення 20.00.2023)

Практичні заняття «Комунікаційна компетентність фахівця психологічної служби в умовах інтернет простору обумовлена постковідним періодом».

Лектор – Каменщук Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, ORCID: 0000-0002-6231-8749, e-mail: ktania3007@gmail.com 

Дата проведення: 14 вересня, 18 вересня, 21 вересня, 25 вересня, 28 вересня

Кількість учасників: 30 працівників психологічної служби та педагогічні працівники.

Під час заходу були розглянуті такі питання:

 • ознайомлення фахівців психологічної служби з нормативною базою, 
 • формування навички позитивного спілкування;
 • розширення кола знань про комунікаційну компетентність в інтернет просторі у фокусі уваги на формах роботи в умовах воєнного стану;

Рекомендована література:

Каменщук Т.Д. Зовнішні чинники та психологічні зміни дорослої особистості в постковідний період. Інноваційна педагогіка. Соціальна педагогіка. Випуск 62. Том 2. 2023. С.127-130. УДК 37.032. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/62.2.24 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/62/part_2/24.pdf

 1. Подолання наслідків пандемії COVID 19 у закладі освіти: навчально-методичний посібник / авт. кол. В. Г. Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В.М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В.Г.Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с.
 2. Панок В.Г. Проблеми розвитку особистості з точки зору психологічної практики. Актуальні проблеми психології розвитку особистості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року). – Київ : Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. – 133 с. С.88-91.
 3. Панок В.Г. Постковід: методологія психологічного дослідження. The 25th International scientific and practical conference “Theoretical foundations of scientists and modern opinions regarding the implementation of modern trends” (June 27 – 30, 2023) San Francisco, USA. International Science Group. 2023. 498 p.P.388-390.
 4. Максименко С. Д. Соціальні та природні екстремальні виклики – психологічний захист населення Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с. C.89-100.

Інтервізійні зустрічі «Особливості реалізації психологічної підтримки молоді в закладах професійної освіти в постковідний період».

Лектор – Каменщук Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, ORCID: 0000-0002-6231-8749, e-mail: ktania3007@gmail.com 

Дата проведення: 2 жовтня, 5 жовтня, 9 жовтня, 12 жовтня, 16 жовтня.

Кількість учасників: 22 працівники психологічної служби та педагогічні працівники.

Під час заходу були розглянуті такі питання:

 • побудова командної співпраці та шляхи підсилення мотивація в роботі педагогічного працівника та в навчанні молоді;
 • пріоритетні напрямки роботи практичного психолога;
 • ефективні методи та прийоми роботи.

Рекомендована література:

 1. Подолання наслідків пандемії COVID 19 у закладі освіти: навчально-методичний посібник / авт. кол. В. Г. Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В.М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В.Г.Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с.
 2. Постанова КМУ «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2», від 23.06.2023 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651?fbclid=IwAR1ssZfCiz36tAZ0WUa7-5mps-yBR_wuBAH7jM3Xw8rRPrQOG50WbUMF9VM (дата звернення: 27.06.2023).
 3. Ткачишина О.Р. Психологічні аспекти проблеми ментального здоров’я. Актуальні проблеми психології розвитку особистості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року). – Київ : Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. С.88-91. 
 4. Панок В.Г. Проблеми розвитку особистості з точки зору психологічної практики. Актуальні проблеми психології розвитку особистості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року). – Київ : Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. – 133 с. С.88-91. Електронне видання URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41110/Aktualni%20problemy%20psykholohii%20rozvytku%20osobystosti.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 27.07.2023). 
 5. Каменщук Т.Д. Умови психологічного благополуччя студентської молоді з особливими освітніми потребами в закладі професійної освіти в умовах воєнного часу. Наукове видання. Інноваційна педагогіка. Випуск 56. Том І. 2023. С.212-215. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/56/part_1/44.pdf. (дата звернення: 27.07.2023).

Практичні заняття «Сучасні інструменти безпечної онлайн комунікації в професійній діяльності практичного психолога».

Лектор – Каменщук Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, ORCID: 0000-0002-6231-8749, e-mail: ktania3007@gmail.com 

Дата проведення: 19 жовтня, 23 жовтня, 26 жовтня, 30 жовтня, 2 листопада.

Кількість учасників: 42 працівників психологічної служби та педагогічних працівники.

Під час заходу були розглянуті такі питання:

 • розвиток вміння комунікації та вміння формувати Я-повідомлення;
 • розвиток вміння вільно висловлюватися;
 • формування інформаційно-комунікаційних технологій.

Рекомендована література:

 1. Рамка компетентностей для культури демократії. Том 1. Контекст, концепції та модель. Видавництво Ради Європи, F-67075 Strasbourg Cedex http://book.coe.int. ISBN 978-92-871-8573-0 (Рада Європи). URL: https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7736-competencies-for-democratic-culture-living-together-as-equals-in-culturally-diverse-democratic-societies.html (дата звернення: 27.07.2023).
 2. Каменщук Т.Д. Психологічне благополуччя як індикатор позитивного функціонування особистості. Грааль науки : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», 27 травня 2022 року, ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна), ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). 719 с. С. 561–564. URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/255/254 DOI doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.101 (дата звернення: 27.07.2023).
 3. Актуальні проблеми психології розвитку особистості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року). – Київ : Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. – 133 с. [Електронне видання]. URL: https://doi.org/10.31392/UDU-MKPF-p2023 (дата звернення: 27.07.2023).
 4. Каменщук Т.Д. Психологічне благополуччя як індикатор позитивного функціонування особистості. Грааль науки : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», 27 травня 2022 року, ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна), ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). 719 с. С. 561–564. URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/255/254 DOI doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.101 URL:  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732649 (українська мова) (0,21 авт.арк.). Наукометрічні бази – IndexCopernicus.
 5. Панок В.Г. Роль практичної психології і соціальної роботи у протидії пандемічній загрозі Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері : Матеріали другої науково-практичної студ. конф. м.Київ, 18 листоп. 2020 р. р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2020. – 96 с.С.75-76.