Вчений секретар

Ткачук Ірина Іванівна

учений секретар, кандидатка педагогічних наук

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників:

 1. Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти : навчально-методичний посібник / В. Г. Панок та ін. ; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729074
 2. Технології психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (з досвіду роботи) / В. В. Байдик та ін. ; за наук. ред. В. Г. Панка, І. І. Ткачук. Київ : Ніка-Центр, 2021. 118 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729191
 3. Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / В. В. Байдик та ін. ; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 144 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718798
 4. Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (досвід упровадження) / В. В. Байдик та ін. ; заг. ред. В. Г. Панка, І. І. Ткачук. Київ : Ніка-Центр, 2020. 122 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723324
 5. Ткачук І. І. Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів/наук. ред. В. Г. Панок. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. 78 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713141
 6. Горленко В. М., Острова В. Д., Сосновенко Н. В. , Ткачук І. І. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. 106 c. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713246
 7. Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. / авт.-упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017.  132 с. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника]. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.

Нагороди:

 1. Подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН № 246-К від 11.06.2021).
 2. Подяка Президії Національної академії наук України (27 вересня 2017 р.).
 3. Подяка НАПН України (Постанова Президії НАПН України №1-2/12-288  від 28.09.2017
 4. Почесна грамота НАПН України Постанова Президії НАПН України № 1-2/11-305 від 18.10.2018