Видання

1.  Концепція реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року

Бібліографічний опис

Панок, В. Г. Концепція реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2023. Вип. 5 (2). DOI :https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5204

Анотація

Постковідний розвиток суспільства, російсько-українська війна, повоєнне відновлення визволених територій, реформування освітньої сфери — ось неповний перелік викликів, на які має реагувати психологічна служба в системі освіти України. Для успішної діяльності в сучасних умовах Служба потребує реформування. З метою розроблення концепції реформування Служби на період до 2030 року робоча група провела анкетування, фокус-групи, онлайн-конференції з її працівниками, а також SWOT-аналіз. Концепція передбачає розвиток Служби та підвищення ефективності її роботи в сучасних умовах.

Концепція розміщена у Віснику Національної академії педагогічних наук України за посиланням: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/392

2. Наукова і волонтерська діяльність установ психологічного профілю НАПН України з проблем формування безпечного середовища у закладах освіти та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим в умовах війни (2019-2023 рр.)

Бібліографічний опис

Наукова і волонтерська діяльність установ психологічного профілю НАПН України з проблем формування безпечного середовища у закладах освіти та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим в умовах війни (2019-2023 рр.):інформаційний довідник / за ред. В.Г. Панка. Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2023. 106 с. (електронне видання). 

Анотація

В Інформаційному довіднику висвітлюється наукова, науково-методична та волонтерська діяльність установ психологічного профілю НАПН України – Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи з проблем формування безпечного середовища у закладах освіти та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим за період 2019-2023 років.

Матеріали інформаційного довідника розраховані на вчених-психологів, освітян, управлінців, усіх, хто забезпечує функціонування і розвиток освіти, здійснює її психологічний науково-методичний супровід. 

Інформаційний довідник розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням:  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736657

3. Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни

Бібліографічний опис

Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни : практ. посіб. / В. Г. Панок; В. В. Рибалка, С. К. Шандрук та ін.; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 212 с. (електронне видання). ISBN 978-617-7118-40-3/

Анотація

Практичний посібник адресовано практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти різних типів і рівнів, методистам і керівникам психологічної служби системи освіти, викладачам закладів післядипломної освіти та закладів вищої освіти, науковцям. У посібнику вміщено методики і технології надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу, які постраждали внаслідок воєнних дій. Посібник містить також матеріали з досвіду роботи працівників психологічної служби з означеного напряму роботи.

Практичний посібник розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням:  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738662

4. Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби

Бібліографічний опис

Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби / авт. кол: В. В. Байдик, Ю. П. Гопкало, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, М. В. Саврасов, І. І. Ткачук; за наук. ред. Н. В. Лунченко, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 111 с. ISBN 978-617-7118-42-7

Анотація

У методичному посібнику висвітлено сутність, показники психологічно безпечного освітнього
середовища, психодіагностичні методи його дослідження та психологічні умови створення; докладно розглянуто зміст нормативно-правових документів щодо створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти, зокрема щодо проведення заходів попередження випадків булінгу в освітньому середовищі; систематизовано практичні методи розбудови безпечного освітнього простору; запропоновано рекомендації щодо забезпечення інформаційної безпеки здобувачів освіти; особливу увагу приділено негативним проявам психологічно небезпечного середовища (психологічне насилля, булінг, маніпулятивні впливи та ін.), а також методам їх розпізнавання та попередження.
Для працівників психологічної служби у системі освіти; викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти; викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «практична психологія», «соціальна робота», «соціальна педагогіка»; науковців.

Методичний посібник розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738709

5. Теоретико-методологічні засади оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами
у вітчизняній спеціальній психології : колективна монографія

Бібліографічний опис

Теоретико-методологічні засади оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами у вітчизняній спеціальній психології : колективна монографія / авт. кол. : Т.В. Жук, Т.Д. Ілляшенко, Т.Д. Каменщук, А.Г. Обухівська, Г.В. Якимчук; за ред. А.Г. Обухівської, Т.Д. Ілляшенко. Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2023. 105 с. ISBN 978-617-7118-43-4

Анотація

У колективній монографії дано критичний аналіз теоретико-методичних засад впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні. Зокрема, наголошено на втраті єдиних засад співіснування різних форм здобуття освіти дітьми названої категорії та у цілому зниженні якості їхнього психолого-педагогічного супроводу у зв’язку з відмовою від диференційної діагностики їхнього розвитку. Обґрунтовано відмінності між медичним (нозологічним) та психолого-педагогічним діагнозом. Показана безпідставність відкинення вітчизняних засад психолого-педагогічної діагностики як визначення цілісної структури ієрархічно пов’язаних первинних і похідних від них порушень розвитку дітей і зумовленої ними навчуваності. Викладені позиції авторів, щодо застосування єдиної для різних форм навчання дітей з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної діагностики їхнього розвитку.
Викладені позиції авторського колективу конкретизовані в окремих розділах, присвячених діагностуванню розвитку дітей дошкільного віку та дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Зміст цієї колективної монографії може становити інтерес для практичних психологів, педагогів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів студентів відповідної спеціалізації та усіх тих, що дотичні до проблеми освіти і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Колективну монографію розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737890

6. Теоретичні і технологічні засади професійної підготовки здобувача вищої освіти до формування соціально успішної особистості у дитинстві : колективна монографія

Бібліографічний опис

Теоретичні і технологічні засади професійної підготовки
здобувача вищої освіти до формування соціально успішної особистості у дитинстві : колективна монографія/ В. П. Андрущенко та ін. ; за заг. ред. проф. В. П. Андрущенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – 498 с.

Анотація

У колективній монографії презентовано філософсько-психодинамічний формат розуміння сутності психіки в її цілісності; розкрито зміст та структуру соціально успішної особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку, описано роль значущих дорослих (батьків, вихователів та вчителів) у становленні такої особистості; охарактеризовано теоретичні і технологічні засади професійної підготовки практичного психолога, вихователя та вчителя початкової школи на педагогічному факультеті Українського державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова щодо забезпечення щасливого дитинства. Увесь матеріал представлено у двох розділах.
Монографію адресовано здобувачам вищої освіти, викладачам ЗВО, вчителям ЗЗСО, вихователям ЗДО, науковцям.

Колективну монографію розміщено у цифровому репозитарію УДУ ім. Михайла Драгоманова за посиланням: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/41110

7. Професійна підготовка психологів в Україні : стратегічні завдання : матеріали всеукраїнського круглого столу 23 квітня 2024 року: Зб. матеріалів

Бібліографічний опис

Професійна підготовка психологів в Україні : стратегічні завдання : матеріали всеукраїнського круглого столу 23 квітня 2024 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2024. 114 с. (електронне наукове видання) ISBN 978-617-7118-41-0

Анотація

У збірнику матеріалів всеукраїнського круглого столу висвітлюються актуальні проблеми професійної підготовки психологів в Україні у контексті сучасних викликів, міжнародний досвід підготовки психологів, сучасні освітні концепції та технології підготовки майбутнього фахівця-психолога, а також важливі питання координації наукових досліджень та вдосконалення методології підготовки майбутніх психологів і стратегічні завдання професійної підготовки психологів у закладах вищої і післядипломної освіти.
Матеріали круглого столу розраховані на вчених, освітян, управлінців, усіх, хто забезпечує функціонування і розвиток освіти, здійснює її психологічний науково-методичний супровід.

Збірник матеріалів розміщено в електронній бібліотеці НАПН України за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740900

З виданнями Центру за минулі роки можна ознайомитись в електронній бібліотеці НАПН за посиланнями:

Лабораторія прикладної психології освіти:

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lape/

Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами:

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lpscsen/

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lmppmpc/