Видання

1.  Концепція реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року

Бібліографічний опис

Панок, В. Г. Концепція реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2023. Вип. 5 (2). DOI :https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5204

Анотація

Постковідний розвиток суспільства, російсько-українська війна, повоєнне відновлення визволених територій, реформування освітньої сфери — ось неповний перелік викликів, на які має реагувати психологічна служба в системі освіти України. Для успішної діяльності в сучасних умовах Служба потребує реформування. З метою розроблення концепції реформування Служби на період до 2030 року робоча група провела анкетування, фокус-групи, онлайн-конференції з її працівниками, а також SWOT-аналіз. Концепція передбачає розвиток Служби та підвищення ефективності її роботи в сучасних умовах.

Концепція розміщена у Віснику Національної академії педагогічних наук України за посиланням: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/392

2. Наукова і волонтерська діяльність установ психологічного профілю НАПН України з проблем формування безпечного середовища у закладах освіти та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим в умовах війни (2019-2023 рр.)

Бібліографічний опис

Наукова і волонтерська діяльність установ психологічного профілю НАПН України з проблем формування безпечного середовища у закладах освіти та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим в умовах війни (2019-2023 рр.):інформаційний довідник / за ред. В.Г. Панка. Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2023. 106 с. (електронне видання). 

Анотація

В Інформаційному довіднику висвітлюється наукова, науково-методична та волонтерська діяльність установ психологічного профілю НАПН України – Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи з проблем формування безпечного середовища у закладах освіти та надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим за період 2019-2023 років.

Матеріали інформаційного довідника розраховані на вчених-психологів, освітян, управлінців, усіх, хто забезпечує функціонування і розвиток освіти, здійснює її психологічний науково-методичний супровід. 

Інформаційний довідник розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням:  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736657

3. Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни

Бібліографічний опис

Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни : практ. посіб. / В. Г. Панок; В. В. Рибалка, С. К. Шандрук та ін.; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 212 с. (електронне видання). ISBN 978-617-7118-40-3/

Анотація

Практичний посібник адресовано практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти різних типів і рівнів, методистам і керівникам психологічної служби системи освіти, викладачам закладів післядипломної освіти та закладів вищої освіти, науковцям. У посібнику вміщено методики і технології надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу, які постраждали внаслідок воєнних дій. Посібник містить також матеріали з досвіду роботи працівників психологічної служби з означеного напряму роботи.

Практичний посібник розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням:  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738662

4. Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби

Бібліографічний опис

Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби / авт. кол: В. В. Байдик, Ю. П. Гопкало, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, М. В. Саврасов, І. І. Ткачук; за наук. ред. Н. В. Лунченко, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 111 с. ISBN 978-617-7118-42-7

Анотація

У методичному посібнику висвітлено сутність, показники психологічно безпечного освітнього
середовища, психодіагностичні методи його дослідження та психологічні умови створення; докладно розглянуто зміст нормативно-правових документів щодо створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти, зокрема щодо проведення заходів попередження випадків булінгу в освітньому середовищі; систематизовано практичні методи розбудови безпечного освітнього простору; запропоновано рекомендації щодо забезпечення інформаційної безпеки здобувачів освіти; особливу увагу приділено негативним проявам психологічно небезпечного середовища (психологічне насилля, булінг, маніпулятивні впливи та ін.), а також методам їх розпізнавання та попередження.
Для працівників психологічної служби у системі освіти; викладачів закладів післядипломної
педагогічної освіти; викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за
спеціальностями «практична психологія», «соціальна робота», «соціальна педагогіка»; науковців.

Методичний посібник розміщено в електронній бібліотеці НАПН за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738709

З виданнями Центру за минулі роки можна ознайомитись в електронній бібліотеці НАПН за посиланнями:

Лабораторія прикладної психології освіти:

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lape/

Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами:

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lpscsen/

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lmppmpc/