Офіційні документи

  1. Наказ про створення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи
  2. Установчий договір
  3. Свідоцтво про державну реєстрацію
  4. Довідка_ЄДРПОУ
  5. Свідоцтво про державну атестацію
  6. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
  7. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка