Науково-методичні та дослідницькі заходи проєкту

ФОКУСОВАНІ ГРУПОВІ ІНТЕРВ’Ю

В межах виконання наукового дослідження за темою «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», яке здійснюється співробітниками УНМЦ практичної психології і соціальної роботи за грантової підтримки Національного фонду досліджень України (реєстраційний номер Проєкту: 2021.01/0198) у травні-червні 2023 року було проведено 7 фокус-групових інтерв’ю з працівниками психологічної служби з різних областей України. Зокрема 24 травня і 30 травня – з практичними психологами і соціальними педагогами Чернівецької області; 29 травня і 2 червня – з практичними психологами і соціальними педагогами Вінницької області; 31 травня, 3 червня і 14 червня – з практичними психологами і соціальними педагогами Львівської і Миколаївської областей. Загалом у фокус-групах взяли участь 145 фахівців.

Метою проведення фокусованих групових інтерв’ю було вивчення практики соціально-психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, які перехворіли на COVID-19 та/або втратили близьких внаслідок пандемії.

Під час проведення фокус-груп фахівці обговорювали проблеми учасників освітнього процесу, пов’язані з втратами та інструменти соціально-психологічної реабілітації, які є ефективними для використання в освітньому процесі.

Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в дільності працівників психологічної служби в умовах війни

28 жовтня 2023 року УНМЦ практичної психології і соціальної роботи в межах VІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю «ХАРКІВСЬКИЙ ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ» провели секцію “ПОСТКОВІДНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВІЙНИ.

Секція проводилась за підтримки Національного фонду досліджень України. Її метою є обговорення шляхів відновлення психічного здоров’я учасників освітнього процесу у постковідний період повномасштабної війни.

Спікерами секції були

Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор УНМЦ практичної психології і соціальної роботи “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПОСТКОВІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ”

Романовська Діана Дорімедонтівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, завідувач НМЦ практичної психології та соціальної роботи  ІППО Чернівецької області “СПЕЦИФІКА ПОСТКОВІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В ПЕРІОД ВІЙНИ”

Микитчин Ольга, керівник онлайн напряму психологічної допомоги Благодійний фонд “Голоси дітей” “ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОНЛАЙН ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД”

Каменщук Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник УНМЦ практичної психології і соціальної роботи “РОЛЬ І МІСЦЕ ВТРАТ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ ЗА НАСЛІДКАМИ ПАНДЕМІЇ COVID-19”.

Мороз Руслана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи “ЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПОСТКОВІДНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ”

Предко Вікторія Володимирівна, доктор філософії в галузі психології,старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи “ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ОСОБИСТОСТІ В ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД”

Датченко Ірена Казимирівна, практичний психолог вищої категорії, магістр психології, психотраматолог; Stowarzyszenie Mi-gracja, Szczecin “ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН АСПЕКТІВ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ”

Курченко Євгенія Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії Миколаївського ліцею №3, психолог-методист “ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРУП ПІДТРИМКИ З ДОРОСЛИМИ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ВТРАТУ ВНАСЛІДОК COVID-19 ТА ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ”

Музиченко Ірина Вікторівна, заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету Бориса Грінченка “ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗВО ПІД ЧАС ВІЙНИ”

Ткачук Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о. ученого секретаря УНМЦ практичної психології і соціальної роботи “РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ВІЙНИ”

У заході взяли участь 30 учасників/учасниць

Дякуємо спікеркам за змістовні доповіді, усім учасникам за активну участь, атмосферу співпраці.

  • Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети» 19-20 жовтня 2023 року
  • XXV Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical foundations of scientists and modern opinions regarding the implementation of modern trends», 27-30 червня 2023 р., Сан-Франциско, США . Методологія психологічного дослідження.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєнної реабілітації», яка відбудеться 27 жовтня 2023 року за адресою: м. Львів
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини.» Київ, виступ: «Напрями медико-психологічної допомоги населенню в часи війни»