Теоретичний кейс

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИДАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статті

  1.  Каменщук Т. Д. Зовнішні чинники та психологічні зміни дорослої особистості в постковідний період. Соціальна педагогіка. Випуск 62. Том 2. 2023. С.127-130. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/62.2.24
  2. Мороз Р. А., Сосновенко Н. В. Соціально-психологічна постковідна реабілітація в уомвах війни. Наукові перспективи: журнал. 2023. № 10(40) 2023. С. 799-810 DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-10(40)-799-810
  3. Предко В. В. Життєстійкість у постковідний період: подолання наслідків переживання відчуття втрати. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2023. № 3. С. 23-27 DOI: https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2023.3.4 
  4. Предко В. В. Психологічні аспекти постковідної реабілітації учасників освітнього процесу: відновлення життєстійкості. Габітус. 2022. Випуск 35.С. 149-158. DOI : https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.35.22 

Тези, матеріали конференцій

1. Панок В.Г. Теоретико-методологічні питання постковідної соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу в умовах війни. Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 68–69. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10156872

2. Каменщук Т. Д. Роль і місце втрат в життєдіяльності педагогів України за наслідками пандемії СOVID-19. Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 70–73. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10156884

3. Мороз Р.А., Сосновенко Н.В. Робота практичного психолога з профілактики насильства серед дітей та підлітків в умовах соціальної ізоляції. Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 74–78. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10156893

4. Предко В.В. Психологічне значення внутрішнього локусу контролю особистості в постковідний період. Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 79–81. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10156905

5. Романовська Д. Д. Специфіка постковідної соціально-психологічної реабілітації у закладах освіти в період війни. Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 82–90. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10156925

6. Ткачук І.І. Реабілітаційний вплив профорієнтаційних методик в постковідний період в умовах війни у роботі працівників психологічної служби Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 91–94. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10156941

7. Панок В. Г.  Постковід: Методологія психологічного дослідження. XXV Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical foundations of scientists and modern opinions regarding the implementation of modern trends»,  Сан-Франциско США, 27-30 червня 2023 р. С. 388–390. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2023.1.25

8. Каменщук Т. Д. Короновірусна пандемія COVID-19: психологічні проблеми у дітей. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 97-ї річниці з дня народження Мішеля Фуко «Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору», 16-17 березня 2023 року, м. Вінниця, Україна. С 212-215.

9. Предко В. В. Життєстійкість як основний механізм подолання відчуття невизначеності особистості у постковідний період. InternationalScientificandPracticalConference «Topicalaspectsofmodern scientific research» (September 28-30, 2023) (CPN Publishing Group). Tokyo, Japan. 2023. P. 276. URL: http://surl.li/nbmpb

10. Романовська Д. Д. Постковідна соціально-психологічна реабілітація в діяльності фахівців психологічної служби у закладах освіти. Modern methods of solving scientific problems of reality. збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Varna, Bulgaria. 2023. С. 127-130. URL: http://surl.li/nrzpl .

11. Романовська Д.Д. Постковідна соціально-психологічна реабілітація у закладах освіти. Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріалиIV Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ, Україна 17.11.2023р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2023. С. 222-224. URL:https://isg-konf.com/modern-methods-of-solving-scientific-problems-of-reality/

12.  Лакуста М. М. Каменщук Т. Д. Психологічні умови реалізації психолого-педагогічного супроводу дітей із ЗПР у фокусі інклюзії. International scientific-practical conference “Topical issues of science, education and technology: theory and practice”: conference proceedings (Tampere, Finland, September 16, 2023). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. 63 pages. p. 33-36. URL: http://www.economics.in.ua/2023/09/16.html .