Завдання і напрями діяльності

Місією Центру є забезпечення розвитку системи освіти і науки, здійснення теоретичного та методичного супроводу діяльності психологічної служби у системі освіти шляхом упровадження у практику освітніх інновацій (інноваційного освітнього продукту).

Головні завдання:

Здійснення фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних (експериментальних) розробок, реалізація завдань державних цільових програм на замовлення законодавчих та виконавчих органів державної влади, установ і закладів освіти, інших організацій, які спрямовані на розв’язання актуальних питань практичного застосування психологічних методів у практиці роботи установ і закладів освіти.

Обґрунтування теоретико-методологічних засад становлення і розвитку практичної психології і соціальної педагогіки в Україні.

Комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та психічного розвитку дітей і молоді, у тому числі з особливими освітніми потребами, вивчення психологічних механізмів соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей і особистісного розвитку.

Вивчення громадської та професійної думки з актуальних проблем розвитку практичної психології і соціальної педагогіки системи освіти України.

Здійснення науково-просвітницької діяльності, ознайомлення широких верств населення з результатами наукових досліджень у сфері практичної психології і соціальної педагогіки.

Представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань практичної психології і соціальної педагогіки на національному та міжнародному рівні.

Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти шляхом участі у розробленні методів навчання, стандартів освіти, типових освітніх програм, підручників і посібників для професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників психологічної служби; проведення організаційних, координаційних та науково-методичних заходів щодо теоретичного і методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби – практичних психологів, соціальних педагогів, методистів.

Участь у розробленні концепцій, програм розвитку освіти, проведенні незалежної наукової експертизи проєктів прогнозних та програмних документів, інших документів стратегічного планування, проєктів законів, державних рішень і програм, освітніх інновацій, надання висновків, які є обов’язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень, прогнозування їх соціально-психологічних та політико-психологічних результатів, підготовка рекомендацій щодо застосування результатів проведених досліджень в освітній та суспільній практиці.

Здійснення експертизи психодіагностичних методик, авторського або вдосконаленого класичного інструментарію, соціологічних та соціально-психологічних досліджень. Сертифікація психокорекційних, психотерапевтичних і психотренінгових методик, методів та технологій.

Рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів, учителів, батьків, навчальної та методичної літератури щодо доцільності її використання та застосування в освітньому процесі.

Сприяння розвитку і збереженню наукової інфраструктури.