Експертна діяльність

Нормативна база

Закон України “Про освіту” (№ 2145-VIII)

Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ МОН України  від 22.05.2018 № 509)

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 20.04.2001 № 330)

Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ МОН України від 20.07.2020 року № 931)

Основні положення  та процедури

Згідно зі статтею 76 “Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти” Закону України “Про освіту” у системі освіти діє психологічна служба.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти (пункт 3 розділ ІІ Положення про психологічну службу).

До повноважень Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” належить організація діяльності науково-методичної комісії щодо експертиз освітніх програм, освітньої літератури відповідного напряму роботи тощо (пункт 3 розділ ІІ Положення про психологічну службу).

Якщо програма підпадає під поняття “навчальна програма”, то їй надається гриф МОН відповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ МОН України від 20.07.2020 року № 931). Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу І Порядку гриф надається у тому числі програмам з психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи – навчальним виданням, що визначають напрями психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи, їх відповідне змістове наповнення з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами;

Окрім інших функцій Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України залучається до проведення незалежної наукової експертизи (пункт 4 розділ ІІ Положення про психологічну службу).

Відповідно до абзацу 2 пункту 4 наказ МОН України від 20.04.2001 № 330 передбачено, що “не допускати проведення тренінгів, обстежень та опитувань всіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи згідно з цим Положенням”.

Експертизу  психологічного і соціологічного інструментарію мають право здійснювати Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, республіканський  (Автономна  Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи (далі – Центри) та методисти, які відповідають за психологічну службу ї (далі – методисти) (пункт 1.2.розділ І. Положення про експертизу).

Мета діяльності Центрів у даному напрямку полягає у забезпеченні  експертизи діагностичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних  та  реабілітаційних технік і технологій, соціологічних та соціально-психологічних опитувальників, що застосовуються в дошкільних,  усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи стальної середньої освіти (пункт 1.3. розділ І. Положення про експертизу).

Щодо термінів проведення експертизи, то відповідно до пункту 2.2. складають календарні плани проведення експертизи та доводять їх до відома замовників.

На рівні району/міста/територіальної громади

Відповідно до пункту 3.3. розділу ІІІ. Положення про експертизу до компетенції районних (міських) Центрів (методистів) відноситься:

 • експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватись на один або декілька навчальних закладів;
 • рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, які проводяться у масштабах одного або декількох навчальних закладів;
 • рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на один або декілька навчальних закладів.

На рівні області та м. Київ

Відповідно до пункту 3.2. розділу ІІІ. Положення про експертизу до компетенції обласних, Київського міського Центрів відноситься:

 • експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватись на район (місто), або декілька районів області;
 • рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, які проводяться у масштабах району (міста), або декількох районів області;
 • рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області;

На національному рівні

Відповідно до пункту 3.1. розділу ІІІ. Положення про експертизу до компетенції Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи відноситься:

 • експертиза психодіагностичних методик;
 • сертифікація психокорекційних, психотерапевтичних і психотренінгових методик, методів та технологій;
 • експертиза авторського або вдосконаленого класичного інструментарію;
 • експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень щодо стану освіти в Україні вцілому, або окремої її області;
 • рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, які проводяться у масштабах України, відповідного регіону чи області.

Згідно з пунктом 4.5. розділу IV Положення про експертизу навчальні заклади освіти (організації, фізичні особи) за результатами експертизи отримують у встановленому порядку рішення Центрів або відповідні сертифікати на право здійснення психологічної діяльності терміном від 3 до 5 років.

У 2018 році Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи відповідно до своїх повноважень здійснив експертизу методик та видав посібник: Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106c.(https://mon.gov.ua/storage/app/media/minimumi.pdf)

З метою оновлення та доповнення психодіагностичного інструментарію та відповідно до наказу НАПН України від 29.06.2023 р. № 29 створено міжвідомчу робочу групу з розроблення/доопрацювання психодіагностичного інструментарію для працівників психологічної служби системи освіти, робота якої триватиме до грудня 2023 р.