Інформація про проєкт та виконавців

І. Інформація про проєкт 

Проєкт виконується за підтримки Національного фонду досліджень України.

Тема. Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби.

Назва конкурсу: Наука для безпеки і сталого розвитку України.

Реєстраційний номер Проєкту: 2021.01/0198.

Терміни виконання Проєкту: 2023-2025 рр.

Метою дослідження є розроблення та впровадження в діяльність працівників психологічної служби методик і технологій соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу, які перехворіли на COVID-19 та/або втратили близьких внаслідок пандемії.

В процесі роботи проводяться опитування, низка фокус-групових сесій, заплановано створення інформаційно-аналітичний веб-ресурсу та організацію роботи «Онлайн студій професійного розвитку» для працівників психологічної служби з питань соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу. Передбачено також проведення тренінгів, майстер-класів, круглих столів, навчальних семінарів і супервізій з працівниками психологічної служби та викладачами ІППО; анкетування учасників освітнього процесу; анкетування практичних психологів; підготовка інших навчально-методичних матеріалів (препринтів і т.п.).

Хід проєкту і його результати будуть висвітлюватись на сторінках соціальних мереж і у освітянській пресі

Очікувані результати

  1. Аналітична записка щодо вивчення практики соціально-психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в постковідний період.
  2. Аналітична записка щодо поширення симптоматики психічного травмування учасників освітнього процесу в постковідний період.
  3. Програма підвищення кваліфікації практичних психологів з навчання методикам і технологіям постковідної соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу.
  4. Програма тематичного спецкурсу з методики інтервізійної підтримки практичних психологів, які здійснюють соціально-психологічну реабілітацію учасників освітнього процесу.
  5. Методичний посібник для працівників психологічної служби щодо постковідної соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу.
  6. Публікації статей і матеріалів конференцій, підготовлених за результатами Проєкту.

ІІ. Інформація про виконавців

Керівник проєкту

Панок Віталій Григорович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук; професор,  в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

Виконавці проєкту

Ткачук Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о. вченого секретаря УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Романовська Діана Дорімедонтівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Мороз Руслана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Каменщук Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Предко Вікторія Володимирівна, доктор філософії в галузі психології, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Сосновенко Наталія Василівна, науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.