Предко Вікторія Володимирівна

старша наукова співробітниця лабораторії прикладної психології освіти,
докторка філософії в галузі психології

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників:

  1. Предко В.В. Формування фрустраційної толерантності задля зміцнення життєстійкості старшокласників у діяльності працівників психологічної служби.: методичні рекомендації. Київ: Ніка-Цент; ДІА, 2022. 108 с.
  2. Предко В. В. Розвиток життєстійкості особистості підлітка в умовах інноваційної освітньої діяльності: методичні рекомендації. Київ : Ніка-Центр, 2021. 104 с.
  3. Предко В. В. Психологічне значення життєстійкості у формуванні фрустраційної толерантності особистості підлітка. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2022. № 3. С. 15-19.  DOI: https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.3
  4. Предко В. В. Розвиток життєстійкості особистості як основна психологічна умова ефективного освітнього процесу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: психологія. 2021. Том 32 (71). №2. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.2/28
  5. Предко В.В. Психологічні особливості прояву копінг-стратегій учасників освітнього процесу з pізним рівнем життєстійкості. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Том 33 (72), № 2. С.64-72. DOI: https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/11

Нагороди:

  1. Грамота НАПН України Постанова НАПН України № 69 від 23.02.2022
  2. Премія Президента України для молодих учених у 2022 році: Указ Президента України від 30 листопада 2022 року № 809/2022. – за роботу «Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді»