Лабораторія прикладної психології освіти

Лабораторію прикладної психології освіти було створено у 2014 році.

Дослідження лабораторії прикладної психології освіти ґрунтується на положенні про специфічні функції прикладної психології в системі психологічного знання і практики, такі як синтез різних за своєю природою методологічних і теоретичних поглядів на психіку людини та закономірності її розвитку; аналіз та узагальнення досвіду психологічного практикування, його методів, методик, прийомів; розробку методів, методик і технологій психологічного практикування та формулювання проблем і предметів окремих наукових досліджень.

Особливого значення у роботі лабораторії надано співпраці і координації партнерської науково-пошукової, консультаційної, просвітницької та інформаційної діяльності з структурними підрозділами психологічної служби системи освіти. Велику вагу науковці лабораторії приділяють змістовному наповненню професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів в умовах реалізації Концепції  нової української школи. На запит соціально-психологічної практики науковим колективом лабораторії прикладної психології освіти  розроблено і здійснюється впровадження на всеукраїнському рівні інноваційного проєкту «Інформаційно-освітня протиалкогольна програма для учнів 7-8 класів «Сімейна розмова».

Важливим напрямом діяльності лабораторії є здійснення всеукраїнських моніторингів з актуальних питань функціонування системи освіти, зокрема, ставлення учасників освітнього процесу до проблем збереження психічного і фізичного здоров’я, протиправної поведінки підлітків, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, дітям і сім’ям, які постраждали  від війни тощо.

В складі лабораторії працюють 4 доктори, 7 кандидатів наук.

СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ

Лунченко Надія Вікторівна

Байдик Віта Володимирівна

Гопкало Юлія Петрівна

Горленко Валентина Миколаївна

Луценко Юрій Анатолійович

Мороз Руслана Анатоліївна

Предко Вікторія Володимирівна

Рибалка Валентин Васильович

Романовська Діана Дорімедонтівна

Саврасов Микола Володимирович