Саврасов Микола Володимирович

провідний науковий співробітник, лабораторія прикладної психології освіти,
доктор психологічних наук, доцент

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників:

  1. Саврасов М.В. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості : дис. кандидата психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Харків, 2012. 224 с.
  2. Саврасов М.В. Діагностика та розвиток креативності особистості у процесі навчальної діяльності. Навчально-методичний посібник для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей. Слов’янськ. 2010. 64 с.
  3. Саврасов М.В., Фоменко К.І. Психотехнології розвитку креативності: майстерня тренера. Навчально-методичний посібник. Харків. 2021. 126 с.
  4. Саврасов М.В. Креативність суб’єкта навчально-професійної діяльності: метакогнітивний підхід. Монографія. Слов’янськ-Тернопіль, ЗУНУ, 2021. 398 с. 
  5. Саврасов М.В., Фоменко К.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Психотехнології розвитку креативності: майстерня тренера» № 107419 від 17.08.2021 р.
  6. Саврасов М.В. Регулятивні чинники креативності суб’єкта навчально-професійної діяльності  : дис. доктора психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Одеса, 2021. 484 с.