Опубліковано збірник матеріалів круглого столу “Професійна підготовка психологів в Україні: стратегічні завдання”

23 квітня 2024 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Професійна підготовка психологів в Україні: стратегічні завдання». Захід проведено відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України.

Напрямами роботи круглого столу були:

1. Актуальні проблеми професійної підготовки психологів в Україні у контексті сучасних викликів.

2. Міжнародний досвід підготовки психологів.

3. Сучасні освітні концепції та технології підготовки майбутнього фахівця-психолога.

4. Наукові дослідження з проблем підготовки професійних психологів.

5. Стратегічні завдання професійної підготовки психологів у закладах вищої і післядипломної освіти.

Було приділено значну увагу практичній діяльності, психологічному діагностуванню і консультуванню, важливості отримання психологічної освіти в умовах війни в Україні, етичним принципам роботи психолога-науковця і психолога-практика.

За результатами роботи круглого столу опубліковано збірник матеріалів.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми професійної підготовки психологів в Україні у контексті сучасних викликів, міжнародний досвід підготовки психологів, сучасні освітні концепції та технології підготовки майбутнього фахівця-психолога, а також важливі питання координації наукових досліджень та вдосконалення методології підготовки майбутніх психологів і стратегічні завдання професійної підготовки психологів у закладах вищої і післядипломної освіти. Матеріали круглого столу розраховані на вчених, освітян, управлінців, усіх, хто забезпечує функціонування і розвиток освіти, здійснює її психологічний науково-методичний супровід.

Збірник розміщено у Електронній бібліотеці НАПН України.