Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами  у 2014 році на базі Центральної психолого-медико-педагогічна консультації, що координувала і здійснювала науково-методичне керівництво регіональними (республіканської АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських) консультаціями.

Домінуюче спрямування наукових досліджень співробітників лабораторії підпорядковане  пошуку  шляхів забезпечення психічного розвитку і здобуття якісної освіти дітьми  з особливими освітніми потребами, уникнення освітніх втрат.  У цьому контексті ключовими напрямками  реалізації  визначено: а) підвищення професійної компетентності фахівців, зокрема практичних психологів, дотичних до освітньої діяльності названої категорії дітей; б) організацію належного супроводу навчальної діяльності, що базується на диференційній діагностиці індивідуальних труднощів та релевантному виборі навчального навантаження; в) просвітницька робота з батьками здобувачів освіти та залучення їх до партнерської взаємодії. Кожний з означених  напрямків освітньої діяльності вимагає окремого комплексу методичних засобів і педагогічних технологій.  

Основними результатами виконання наукових досліджень науковців лабораторії  стали розробка методичних матеріалів та інноваційних технологій  (методики, програми, алгоритми тощо). Значне місце серед них займають технології  психолого-педагогічної діагностики, а також  підвищення інтересу і компетентності батьків щодо навчання, виховання і розвитку їхніх дітей.

 З метою активного впровадження авторських технологій  в освітню практику  розроблена інноваційна  програма заочно-дистанційного навчання «Методичне забезпечення освітньої діяльності педагогічних кадрів в умовах інклюзивної освіти» (за видом освітньої послуги «онлайн-навчання» (затверджено Вченою ради УНМЦ практичної психології і соціальної роботи Протокол № 6 від 10.09.2020 року).

В складі лабораторії працюють 4 кандидати наук, 1 науковий співробітник.

Наукові досягнення  лабораторії неодноразово відзначались  дипломами (конкурси, виставки), подяками  та державними  нагородами, а також   Свідоцтва  про реєстрацію авторського права.

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Обухівська Антоніна Григорівна

Жук Тамара  Василівна

Ілляшенко Тамара Дмитрівна

Каменщук Тетяна Дмитрівна

Якимчук Ганна Василівна