Каменщук Тетяна Дмитрівна

старша наукова співробітниця лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами,
кандидатка педагогічних наук

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників:

  1. Каменщук Т. Д. Методика діагностики рівнів засвоєння просторової знаково-символічної системи знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. праць. Вип. 8. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2016. С. 101-113.
  2. Каменщук Т.Д. Особливості формування просторової знаково-символічної системи знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю : дис. кандидата пед. наук: 13.00.03 / Каменщук Т.Д.. – К., 2018. – 275 с.
  3. Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2019) Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-34-2
  4. Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д. (наук. ред.), Каменщук Т. Д., Обухівська А. Г. (наук. ред.), Якимчук Г. В. Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2020. 108 с. С.91–106.
  5. Каменщук Т.Д. Типи порушення просторової знаково-символічної системи знань у дітей з помірною розумовою відсталістю. Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. С.232-250.  URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/44/838/1682-1
  6. Організаційно-функціональні моделі інклюзивно-ресурсних центрів в умовах децентралізації (з досвіду роботи) : методичний посібник / авт. кол. : Т.В. Жук, Т.Д. Ілляшенко, Т.Д. Каменщук, А.Г. Обухівська, Г.В. Якимчук; за ред. А.Г. Обухівської, Т.Д. Ілляшенко. Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2022. 102 с. ISBN 978-617-7118-38-0 URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732630 (4 а.а.)