Директор

Панок Віталій Григорович

директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників

Опубліковано у 344 наукових і науково-методичних працях, з них:

 • Основи практичної психології: Підручник для студентів ВЗО / Н.Чепелєва, Т.Титаренко та ін.; Керівник авт. кол-ву В.Г. Панок. – К.: Либідь, 1999. – 536 с. ; 
 • Панок В.Г. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник / В. Г. Панок, І. І. Цушко. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 128 с. ;
 • Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості : Монографія / В.Г. Панок, Г.В. Рудь. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с.;
 • Панок В.Г. Психологічна служба : Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів / В.Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2012. ; 
 • Панок В.Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : монографія / В.Г. Панок. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 188 с. – 11 д.а. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707672 ;
 • Панок В.Г. Процеси синтезу в психології (Відкриття у науковій творчості Л.С. Виготського) / В.Г. Панок // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 60. – Харків : ХНПУ, 2019. – 262 с.  – С. 25 – 54. –https://doi.org/10.34142/23129387.2019.60.02 ;
 • 12 монографій (4 одноосібно);
 • підручників для ЗВО – 3;
 • навчальні посібники для ЗВО – 18,
 • методичні рекомендації, навчальні програми – 37;
 • довідкові видання, статті у словниках, енциклопедіях – 54;
 • наукові статті, розділи монографій – 162 (з них 6 у виданнях, що індексуються у Scopus, 3 – WoS);
 • тези у матеріалах з’їздів, конференцій і семінарів – 56.

Нагороди

 1. Медаль Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України». Наказ МОНУ від 17.10.2001 р. № 797-к, посвідчення № 56320
 2. Внесено до довідника «Хто є хто у ХХІ столітті», номінація «практична психологія» Кембрідж, Англія 01.10.2002 р.
 3. Обрано дійсним членом (академіком) Української академії наук 15.05.2004 р. Посвідчення № Д-439
 4. Нагрудний значок «За співпрацю з Київським юридичним інститутом МВС» Наказ Київського юридичного інституту МВС від 19.01.2006 р. № 36
 5. Знак МОНУ «За наукові досягнення» Наказ МОНУ від 09.11.2007 р. № 1291-к. Посвідчення № 747
 6. Грамота Кабінету Міністрів України № 14470 від 14.11.2007
 7. Знак НАПН України «К.Д. Ушинський»  Наказ Президії НАПН від 31.01.2013, № 8-к
 8. Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Указ Президента України від 04.10.2013 р. №546/2013 (ПЗ 008054)
 9. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (знак ордена 14489) Указ Президента України від 20.01.2018р. № 11/2018 (серія ОК № 046394)
 10. Член-кореспондент НАПН України. Диплом серія К № 76 Постанова Загальних зборів від 18.12.2019р. № 1-1/2-4