Романовська Діана Дорімедонтівна

старша наукова співробітниця лабораторії прикладної психології освіти,
кандидатка психологічних наук

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників:

 1. Ефективні технології психологічного та соціально-педагогічного супроводу в Новій українській школі у період війни : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 20.04.2022./ укладачі Романовська Д.Д., Гречко Р.І. ; за загальною редакцією Д.Д. Романовської. Київ-Чернівці-Ужгород, 2022. 101 с. URL: https://sites.google.com/d/1PwR8CkQFb88iOoaBl-HWOFeMMjte1eU7/p/1p80O5pIr2hMM7gWh7kigBVFJvht1Hu0E/edit?pli=1.
 2. Романовська Д.Д., Дмитрюк О.С. Казки, які надихають: методичний посібник з казкотерапії для гармонійного розвитку та розв’язання дитячих проблем. Чернівці: Технодрук, 2022. 122 с.
 3. Романовська Д.Д. Методичний комплекс діагностичних методик для дослідження психоемоційного стану здобувачів освіти, батьків і педагогів в умовах пандемії COVID-19. Чернівці. 2021 48 с.
 4. Романовська Д.Д., Дмитрюк О.С. Казки, які надихають: методичний посібник з казкотерапії для гармонійного розвитку та розв’язання дитячих проблем. Чернівці : Технодрук, 2022. 122 с.
 5. Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід) : колективна монографія / Панок В.Г., Рибалка В.В., Романовська Д.Д., Марухіна І.В., Горленко В.М., Сосновенко Н.В. ;  наук. ред. В.Г. Панка. Київ : Ніка-Центр, 2020. 152 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722337/1/nauk-metod-zabezp-dialnosti.pdf. ISBN 978-966-521-748-0
 6. Панок В.Г., Марухіна І.В., Романовська Д.Д. Моделі управління і науково-методичного забезпечення психологічної служби. Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі досвід) : колективна монографія / Панок В.Г., Рибалка В.В., Романовська Д.Д., Марухіна І.В., Горленко В.М., Сосновенко Н.В. ;  наук. ред. В.Г. Панка. Київ : Ніка-Центр, 2020. С. 73-91. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722337/1/nauk-metod-zabezp-dialnosti.pdf. ISBN 978-966-521-748-0
 7. Марухіна І.В., Романовська Д.Д. Досвід регіонів із методичного супроводу діяльності психологічної служби в умовах децентралізації : на прикладі Сумської та Чернівецької областей. Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід) : колективна монографія / Панок В.Г., Рибалка В.В., Романовська Д.Д., Марухіна І.В., Горленко В.М., Сосновенко Н.В. ;  наук. ред. В.Г. Панка. Київ : Ніка-Центр, 2020. С. 115-132. ISBN 978-966-521-748-0. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722337/1/nauk-metod-zabezp-dialnosti.pdf.
 8. Психологічний супровід формування демократичних засад та профілактики і розв’язання конфліктів у закладі освіти / В. М. Горленко, І. В. Марухіна, В. Г. Панок, В. В. Предко, В. В. Рибалка, Д. Д. Романовська, Н. В. Сосновенко; за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : Ніка-Центр, 2021. 170 с. ISBN 978-966-7067-43-4
 9. Психологічна абетка для дошкільнят / Д.Д. Романовська та ін; за заг. ред. В.Г. Панка, Д.Д. Романовської. Харків: «Ранок», 2021. 256 с. (рекомендовано до друку Вченою радою УНМЦППСР НАПНУ від 21.10.2021, протокол №9). Подано до друку у 2023 році, згідно угоди між авторським колективом та видавництвом (підписано 20.12.2022).
 10. Гармонізація психологічного здоров’я, розвиток життєстійкості/стресостійкості учасників освітнього процесу: Методичний комплекс для подолання наслідків пандемії COVID-19 працівниками психологічної служби в закладі освіти. Чернівці, 2020, 80 с.

Нагороди:

 1. Відмінник освіти України
 2. Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»
 3. Медаль «Ушинський К.Д.»