Рибалка Валентин Васильович

головний науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти,
доктор психологічних наук, професор, почесний академік НАПН України

Назви підготовлених посібників/монографій/підручників:

 1. Основи практичної психології/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін..: Підручник. 3-тє вид., стереотип. Київ: Либідь, 2006. 536 с.
 2. Психопедагогіка і життя: науково-популярний щорічник. Редакційна колегія: Рибалка В. В. (гол. ред.), Лук’янова Л. Б., Панок В. Г., Ігнатович О. М., Корнієнко І. О., Романовська Д. Д. №1, 2020 рік та №2, 2023 рік. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, УНМЦППСР НАПН України, 2022. 280 с.
 3. Рибалка В. В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною не конгруентністю: Методичний посібник. Київ: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2005. 54 с.
 4. Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості. Київ: Шкільний світ, 2009. 128 с.
 5. Рибалка В. В. Психологія розвитку особистісної готовності педагогів до професійної діяльності: методичні рекомендації. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2023. 160 с.
 6. Рибалка В. В. Самонавчання демократії юної та дорослої особистості: метод. посіб. Київ: Талком, 2019. 208 с.
 7. Рибалка В. В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості: термінологічний словник: Київ, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 424 с.
 8. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. 575 с.
 9. Рибалка В. В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога. Київ: Шкільний світ, 2010. 128 с.
 10. Philosophy, psychology and pedagogics against COVID-19: Manual / Ed. : V. V. Rybalka, A. P. Samodryn, O. V.Voznyuk and others; a team of authors. Zhytomyr: Private enterprise Euro-Volyn, 2020. 392 р. 

Нагороди:

 1. Відмінник освіти України 1996 р.    нагороджений:
 2. Медаль «За наукові досягнення» МОН України, 2006
 3. Почесна грамота Верховної Ради України, 2008
 4. Медаль «К. Д. Ушинський» Національної академії педагогічних наук, 2011
 5. Медаль Хмельницького Національного університету «В. В. Зеньковський», 2013
 6. Орден України «За заслуги» ІІІ ступеня, 2014
 7. Медаль НАПН України «Григорій Сковорода», 2016