Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя

22-23 лютого 2024 року Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка разом з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Поліським національним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Херсонським державним університетом, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної […]

Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни

Опубліковано практичний посібник “Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни”. У посібнику розглянуті теоретичні і методологічні питання реформування психологічної служби системи освіти, психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників, розвитку внутрішнього локусу контролю задля зміцнення життєстійкості учасників освітнього процесу, формування емоційної компетентності підлітків, психологічної просвіти батьків молодших дошкільників тощо.  Вміщено методики і технології надання психологічної […]