Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя

22-23 лютого 2024 року Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка разом з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Поліським національним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Херсонським державним університетом, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України та Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено IX Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя».

В роботі конференції взяли участь

Панок Віталій Григорович, в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директор УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України з доповіддю «Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах війни»;

Марухина Ірина Володимирівна, науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, завідувач навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема виступу «Модель «зцілюючі класи» як інструмент психологічного відновлення учнівства»;

Гопкало Юлія Петрівна, науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Тема виступу «Індикатори стресу в у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в посткризовий період»;

Горленко Валентина Миколаївна, науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Тема виступу «Психологічна просвіта як одна з форм психологічної підтримки та допомоги особистості, яка пережила травматичні події».

23 лютого в рамках конференції проведено круглий стіл «Сучасний психолог: актуальні запити ринку праці» за участю Панка Віталія Григоровича і Марухиної Ірини Володимирівни, виступи яких окреслили певні аспекти щодо підготовки практичних психологів у закладах вищої освіти, проблем, що виявилися в умовах війни.

Два дні конференції пройшли в атмосфері доброзичливості, підтримки, розуміння і прагнення діяти на підтримку громадян України.