Звітна конференція УНМЦ практичної психології і соціальної роботи – 2024

27 лютого 2024 року відбулася звітна конференція УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. В межах конференції працювали три секції, під час роботи яких науковці Центру ділились своїми здобутками за 2023 рік та обговорювали найважливіші напрями роботи у 2024 році.

Спільна робота учасників секції «Науково-методичні засади психологічного супроводу учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби в умовах війни» (керівник секції — І. І. Ткачук, учений секретар, кандидат педагогічних наук) здійснювалась навколо таких важливих тем: зміст і особливості соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу в умовах війни; психологічний супровід відновлення діяльності педагогічних працівників; розвиток внутрішнього локусу контролю задля зміцнення життєстійкості учасників освітнього процесу в умовах війни; розвиток резилієнтності учасників освітнього процесу як засіб збереження психічного здоров’я; проблеми і можливості психологічної просвіти в умовах війни. Також була презентована позапланова публікація, практично-методичний посібник «Психологічна абетка для дошкільнят», підготована вченими УНМЦ практичної психології і соціальної роботи у співпраці з фахівцями психологічної служби Чернівецької області.

Під час секційного засідання «Науково-методичні засади створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в діяльності працівників психологічної служби» (керівник секції — Н. В. Лунченко, завідувачка лабораторії прикладної психології освіти, кандидат психологічних наук) наукові співробітники обговорили такі питання: формування та розвиток соціально-емоційних навичок здобувачів освіти в діяльності працівників психологічної служби;  проблема психологічної безпеки особистості дитини в дошкільних закладах освіти; формування стресостійкості в учителів та учнів в умовах невизначеності; формування психологічної безпеки здобувачів освіти; впровадження відновних практик у роботі працівників психологічної служби; методологічні основи психологічної стійкості фахівців психологічної служби в умовах надзвичайної ситуації; реалізація безпекового компоненту освітнього середовища педагогічного закладу вищої освіти.

В процесі роботи третьої секції «Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами» (керівник секції — А. Г. Обухівська, завідувачка лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, кандидат психологічних наук) співробітники лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами обговорили такі актуальні питання: удосконалення психолого-педагогічної діагностики розвитку дітей з особливими освітніми  потребами у умовах співіснування інклюзивної і спеціальної освіти; критерії оцінки освітніх труднощів дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня (особливості використання допомоги у процесі виконання  учбових завдань); параметри оцінки освітніх труднощів дітей з тяжкими порушеннями мовлення; роль міжсекторальної взаємодії  у трансформації спеціальної освіти як складової системи загальної середньої освіти.