В центрі уваги – професійна підготовка психологів

23 квітня 2024 року в змішаному форматі пройшло засідання круглого столу “Професійна підготовка психологів в Україні: стратегічні завдання”.

Модерував захід Віталій Григорович ПАНОК, в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

У своїй доповіді Віталій Григорович зосередився на проблемах професійної підготовки психологів: протиріччя між формальними вимогами до підготовки і загально-етичними принципами, які існують у психології, зменшення обсягу державного замовлення, формуванням і розвитком професійно важливих якостей психолога тощо. Реалії сьогодення такі, що зараз бакалавр журналіст чи будівельник може за 1,5-2 роки навчання стати магістром психології. Психолог іноді може застосовувати якісь невідомі нікому «асоціативні» карти або інші «діагностичні» методики, невідомо ким розроблені. Роботодавці, стейкхолдери часто не задоволені якістю професійної підготовки випускників-психологів. Показовим є і той факт, що більшість психологів із початком активних бойових дій та появою великої кількості біженців і постраждалих виявилися нездатними надати першу психологічну допомогу і дітям, і дорослим.

У період війни і в повоєнні часи суспільство вже не буде таким, як було до війни. Війна – це надзвичайне явище, що має незворотні наслідки як для окремої особистості, так і для суспільства загалом. Отже, психологічна допомога людині має бути іншою, ніж до війни, оскільки психолог матиме справу з іншим типом особистості – особистості, яка пережила виняткову подію з незворотними для себе та суспільства наслідками. Звідси висновок: маємо окреслити зміни й намітити вдосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки психологів у закладах вищої освіти вже сьогодні.

До участі у роботі круглого столу долучилися співробітники Центру:

Діана Дорімедонтівна РОМАНОВСЬКА, кандидат психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти – «Професійна підготовка та становлення практичних психологів у системі освіти: актуальні питання»;

Вікторія Володимирівна ПРЕДКО, PhD доктор філософії в галузі психології, старший науковий співробітник – «Психологічні механізми подолання наслідків переживання відчуття втрати в постковідний період»;

Юлія Петрівна ГОПКАЛО, науковий співробітник – «Інтеграція STEM-навчання в дошкільну освіту як засіб стимулювання розвитку та безпеки дітей»;

Юрій Анатолійович ЛУЦЕНКО, науковий співробітник – «Розвиток професійної компетентності психолога як складова безпечного простору системи освіти».