Конкурс на заміщення вакантної посади ученого секретаря

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до УНМЦ практичної психології і соціальної роботи такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • список наукових праць (за останні 5 років).
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента або нотаріально).

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються

Термін прийому документів – до 11 листопада 2023 року. Рішення щодо обраних претендентів буде винесено на розгляд до 30 листопада 2023 року.

Документи надсилати на адресу: пров. Віто-Литовський, б. 98А, Київ, 03045

тел. для довідок 044 252-70-11; e-mail: UCAP@ukr.net.