Зміцнення стійкості фахівців у галузі освіти та зміцнення потенціалу членів громади у наданні психосоціальних послуг у східних областях України, що постраждали від конфліктів

Спонсори/донори/співвиконавці: ГО «Асоціація фахівців із вирішення конфліктів та психосоціальна підтримка «Слова допомагають» за фінансової підтримки ЮНІСЕФ

Роки виконання: 2019-2021

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА: Працівники психологічної служби у системі освіти; викладачі інститутів післядипломної педагогічної освіти;

Результати:

Навчально-методичний посібник

Безпечний простір. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів : навч.-метод. посіб. Вид. 3-тє, доп., виправ. / Богданов С. О., Гніда Т. Б., Залеська О. В., Лунченко Н. В., Панок В. Г., Соловйова В. В. / заг. ред. : Чернобровкін В. М., Панок В. Г. Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2021. 368 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726885. Схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Лист № 21.1/12-Г-300 від 27.06.2017)

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Вид. 2-ге, доп., виправ. / заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2021. 282 с.: іл., табл. ISBN 978-617-615-108-1