Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації»

Спонсори/донори/співвиконавці: Державний бюджет України

Роки виконання: 2002-2011

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА: Загальноосвітні, професійно технічні, позашкільні, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної освіти

Результати:

Посібники

  • Тренінгові, соціально-реабілітаційні і навчальні програми із формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді  : метод. посіб. / Ю. В. Кудрявцева [та ін.] ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. К. : Ніка-Центр, 2008.  180 с. – Бібліогр.: в кінці розділів. ISBN 978-966-521-498-4
  • З досвіду роботи програм здорового способу життя в діяльності працівників психологічної служби / [В. Г. Панок, І. М. Вишнева, О. М. Дрозд та ін.] ; наук. ред. В. Г. Панок. – К. : Ніка–Центр, 2010. – 147 с. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/1637
  • Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя. Цушко І.І., Лунченко Н.В., Панок В.Г. К. : Ніка-Центр, 2011. 84 с. ISBN 978-966-521-587-7
  • Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. Кам`янець-Подільський ПП Зволейко Д.Г. 2006, 36 с. ISBN 966-96706-3-2
  • Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів і студентів : навчально-методичний посібник / За ред. В. Г.Панка, І.І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2007. С. 100 – 127.
  • З досвіду роботи регіональних психологічних служб із формування здорового способу життя в учнівської молоді: Методичний посібник/ О.М.Сироватко, Л.І.Гріценок, Н.М.Городнова та інш.; За наук. ред. І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2008.- 124 с.

Методичні рекомендації

  • Корнієнко І.О., Цушко І.І.Психолого-педагогічні аспекти профілактики алкоголізму серед учнів: методичні рекомендації для педпрацівників і батьків.  К. : Ніка-Центр, 2007.  32 с
  • Методика моніторингу та результати дослідження ставлення молоді до здорового способу життя (на прикладі Програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України”). К. : Ніка-Центр, 2008.  116 с. ISBN 978-966-521-471-7
  • Психолого-педагогічні аспекти профілактики шкідливих звичок серед школярів і студентів. К. : Ніка-Центр, 2009.  80 с. ISBN 978-966-521-543-1
  • Експериментальне дослідження позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя. наук. ред. Городнова Н.М., В. Г. Панок.  Ніка-Центр, 2009.  116 с. ISBN 978-966-521-544-8

Програми Інформаційно-освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова” для учнів 7 класу та їх батьків. 2010.