Інтервізія: процес професійного розвитку, покращення професійних навичок та ефективності

Останнім часом набувають широкого розповсюдження в колі фахівців соціогуманітрних професій супервізійні та інтервізійні групи як найефективніші форми методичної роботи. Вони забезпечують професійну кооперацію, що дозволяє психологам-практикам отримувати нові знання, систематизовано аналізувати свою діяльність, усвідомлювати помилки та коригувати стратегії надання допомоги. Ці форми сприяють аналізу використовуваних методів, обміну досвідом, підвищенню кваліфікації, а також розвитку психологічного самопізнання.

16 та 23 квітня 2024 р. старшою науковою співробітницею УНМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України, кандидаткою психологічних наук Мороз Русланою Анатоліївною, було проведено вебінари для практичних психологів системи освіти за технологією проведення інтервізійних групи за Sebastian Chmieliński (Польща). Зазначена модель інтервізійної підтримки активно впроваджується з 2015 р. серед фахівців, які працюють в системі «людина – людина».

На початку заходів учасники поділились власним досвідом участі в інтервізійних та супервізійних групах, зазначили, що такі групи надають психологам можливість розвивати свої професійні навички, отримувати підтримку та взаємодіяти з колегами у сприятливому середовищі.

Інтервізія є процесом професійного розвитку, що ґрунтується на взаємній підтримці та співпраці між рівними за статусом членами однієї професійної групи. Цей термін походить від французького «inter» (між) та «vision» (бачення), що вказує на взаємне обмін сприйняттями та досвідом між учасниками.

Від супервізії, яка також спрямована на професійний розвиток, інтервізія відрізняється передусім тим, що вона здійснюється між рівними за статусом колегами. Інтервізія акцентується на взаємній підтримці та обміні досвідом між учасниками, тоді як супервізія зазвичай ґрунтується на наставницьких або консультативних відносинах, де одна сторона має більше досвіду або авторитету відносно іншої.

Психотерапія, з іншого боку, спрямована на лікування або полегшення психічних чи емоційних проблем, і вона часто проводиться психотерапевтом. Психотерапія включає в себе різноманітні методи та підходи, спрямовані на підтримку клієнта в подоланні психологічних труднощів, а не на взаємну підтримку та обмін досвідом між професійними колегами.

В процесі вебінару учасникам також було запропоновано на власному досвіді ознайомитись з моделлю інтервізійної підтримки – було представлено та обговорено складні практичні кейси безпосередньої роботи психолога з клієнтом. У контексті інтервізії учасники груп ділились власним досвідом, інсайтами та розумінням у вирішенні професійних проблем і питань, пов’язаних з запитом.

Наприкінці учасники групи інтервізійної підтримки висловили думку, що систематичні інтервізійні зустрічі сприяють розвитку професійної самосвідомості, формують вміння аналізувати власну практику та вдосконалюють професійні навички через взаємну підтримку та конструктивний фідбек.

Заходи проведено за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби»,  реєстраційний номер 2021.01/0198.