Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок конфлікту в України

Спонсори/донори/співвиконавці: Дитячий фонд ООН ЮНИСЕФ та Національним університетом «Києво-Могилянська академія»

Роки виконання: 2017

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА: проведено навчальні тренінги у 5 східних областях України (Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області), в яких взяли участь 3842 вчителі ЗНЗ, 465 практичних психологів та 112 соціальних педагога, з підвищення психосоціальної стійкості до стресу у дітей, з основ емоційного спілкування, створення довірливого класного середовища, захисту від наслідків соціальних катастроф. Протягом проекту близько 250 тис. дітей та їхніх батьків взяли участь у програмі психосоціальної підтримки.

Результати:

Навчально-методичні посібники:

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Богданов С. О. та ін. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. – 208 с.: іл., табл.  Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» / С. О. Богданов, Т. Б. Гніда, О. В. Залеська, Н.В. Лунченко, В. Г. Панок, В. В. Соловйова. – К. : Гліф-Медіа, 2017.