Реєстрацію на участь у круглому столі «Розробка професійного стандарту соціального педагога: сучасне бачення» відкрито

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Круглого столу «Розробка професійного стандарту соціального педагога: сучасне бачення»,

який відбудеться 26 квітня 2024 року в online форматі.

До участі у роботі Круглого столу запрошуються науковці і практики в соціально-педагогічній діяльності, викладачі кафедр соціальної роботи та соціальної педагогіки університетів України, роботодавці, представники державного, громадського та бізнес-сектору.

Метою проведення Круглого столу є визначення професійного профілю соціального педагога у різних сферах соціально-педагогічної практики.

Актуальність даної проблематики визначається тим, що умови сьогодення гостро актуалізували потребу в спеціалістах соціально-педагогічного профілю, здатних компетентно надавати підтримку і допомогу людям, які опинились в складних обставинах життєдіяльності, сприяючи їх соціальному функціонуванню, включенню, інтеграції, розвитку соціальної ідентичності та стійкості. Зміст професійних задач і, відповідно, професійних компетентностей сучасного соціального педагога, безсумнівно виходить за рамки усталеного образу фахівця соціальної педагогіки, орієнтованого лише на запити освітянської чи педагогічної галузей. Перелік функцій і професійних ролей соціального педагога сьогодні охоплюють значно ширше поле «розривів взаємодії» у континуумі «людина-соціум», формулюючи запит на подолання цих «розривів» і сприяння розвитку позитивних змін на особистісному рівні, в сім’ях, організаціях та громадах. Відтак, у рамках Круглого столу передбачається конкретизація трудових функцій та професійних компетентностей соціального педагога у різних сферах: освітній, соціальній, культурній, правовій, гуманітарній, сфері охорони здоров’я, галузі ювенальної юстиції та пробації, реабілітаційній та рекреаційній сфері тощо.

🔸Що чекає на учасників і учасниць?

✅фахові обговорення задля визначення професійної ролі соціального педагога у різних сферах соціально-педагогічної практики;

✅можливість конкретизації трудових функцій та професійних компетентностей соціального педагога у різних сферах;

✅участь у стратегічній сесії щодо розробки професійного портрету соціального педагога;

✅можливість включення напрацювань учасників круглого столу в зміст професійного стандарту за професією “Соціальний педагог”;

✅нагода для публікації тез у електронному збірнику матеріалів Круглого столу та статі у Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Категорія Б).

‼️Більше інформації та посилання на реєстраційну форму за посиланням