Меморандум про співпрацю та партнерство з Громадською організацією «Інститут миру і порозуміння»

6 березня 2023 року УНМЦ практичної психології і соціальної роботи і ГО «Інститут миру і порозуміння» уклали Меморандум про співпрацю та партнерство.

Основними напрямами співробітництва  визначено діяльність з підтримання та реалізації Проєктів створення безпечного середовища у навчальних закладах, шляхом впровадження моделі «Мирна школа».

Що таке «Мирна школа»?

Мирна школа є частиною парадигми реформи освітньої системи України, у фокусі якої: оновлення підходу та принципів освітнього процесу, впровадження інклюзивної освіти, педагогіки партнерства й антибулінгової програми, перехід до навчання компетенціям. 

Модель “Мирна школа” – це інтегрований підхід та практичні інструменти включення всіх учасників освітнього процесу у розбудову системи конструктивної комунікації та взаємодії,  системи ефективного вирішення та попередження конфліктів, попередження проявів булінгу, агресії та насильницької поведінки у навчальному закладі, формування стійкості. 

“Мирна школа” базується на відновному підході. Він передбачає побудову довіри та залучення причетних до ситуації учасників у процес обговорення, прийняття рішення чи розв’язання конфлікту задля формування порозуміння, досягнення консенсусу та/або формування ненасильницького середовища.

Для розробки Моделі «Мирна школа» було використано чотири успішні методики з міжнародного та українського досвіду:

1. Методика “Restorative School” (“Відновна школа”) – спрямована на формування партнерських стосунків та ефективної комунікації між педагогами, учнями та батьками і покликана сприяти якісному освітньому процесу за сучасних ризиків. Базується на принципах відновного підходу та пропонує загальношкільний підхід до впровадження відновних практик в шкільне життя.

2. “Шкільна служба порозуміння” – шкільна структура для професійного вирішення конфліктів і навчання конструктивним моделям поведінки та комунікації, що працює за принципом «рівний – рівному».

3. Методика “Resilience” (“Стійкість”) – спрямована на формування в учнів, педагогів та батьків здатності до позитивного, конструктивного опанування стресовою ситуацією через задіяння внутрішніх і зовнішніх ресурсів для підтримки своєї цілісності, повноцінного функціонування та рівноваги.

4. Підходи програми “Культура добросусідства” щодо формування розуміння та навичок мирного співіснування у культурному різноманітті, недискримінації та поваги до “Іншого” у нашому суспільстві загалом, та шкільному середовищі зокрема. 

Які компетенції формує Мирна школа?                                                                                                

  • конструктивне вирішення конфліктів                                                                 
  • побудова та підтримка стосунків
  • чутливість до багатоманіття та недискримінація
  • саморефлексія та життєстійкість

Чого прагне Мирна школа?

“Мирна школа” спрямована на створення мирної, залученої (партисипативної), інклюзивної освітньої системи в Україні, основою якої є:

1. Вмотивований вчитель, що має взаєморозуміння з усіма учасниками освітнього процесу; будує та підтримує конструктивні стосунки з учнями і батьками; задоволений своєю роботою; почувається комфортно і впевнено; стійкий до стресів і робочих проблем.

2. Свідомий і задоволений учень, який почувається у школі безпечно та комфортно; має довірливі стосунки з адміністрацією, педагогами й іншими учнями; добре навчається; має хороші комунікативні навички; є соціально відповідальним; цінує особистісний розвиток, є стресостійким і перебуває у взаємозв’язку із власною внутрішньою життєвою силою (життєздатністю).

3. Ефективна адміністрація, що готова розділяти відповідальність за створення інклюзивної та безпечної атмосфери в школі з іншими учасниками освітнього процесу; застосовує “залучені” методи управління; сприяє трансформації (вирішенню) конфліктів у мирний спосіб.

4. Спокійні батьки, що довірливо та відкрито спілкуються з власними дітьми та вчителями; мирно вирішують непорозуміння, розділяють відповідальність за безпечну та інклюзивну атмосферу в школі, за розвиток особистості та навчальну успішність своїх дітей.

Ознайомитися з моделлю “Мирна школа” більш детально можна на сайті ГО «Інститут миру і порозуміння» за посиланням.