Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії прикладної психології освіти

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • вільно володіють українською мовою;
 • мають науковий ступень доктора психологічних наук або доктора філософії в галузі психології (кандидата наук);
 • мають результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.

На конкурс необхідно: подати особисто або надсилати поштою до УНМЦ практичної психології і соціальної роботи такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я керівника Центру про участь у конкурсі, написану власноруч (довільна форма);
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки;
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць необхідно надіслати на електронну пошту Центру.
  Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:
  патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  монографії (розділи у колективних монографіях);
  посилання на наукові онлайн-профілі.
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Документи на конкурс приймаються до 11 жовтня 2023 року за адресою: 03045, м. Київ, провулок Віто-Литовський, б.98-А. електронна пошта UCAP@ukr.net

Документи, які надіслані кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Довідки за телефоном (044) 252 70 11.