Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти

Спонсори/донори/співвиконавці: За грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Роки виконання: 2020-2021рр.

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА:

Працівники психологічної служби у системі освіти; викладачі інститутів післядипломної педагогічної освіти; викладачі закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «практична психологія», «соціальна робота», «соціальна педагогіка»; науковці.

В опитуванні взяло участь 3209 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з усіх регіонів України, 45% – з міст, 55% – сільської місцевості

Результати:

Навчально-методичний посібник

Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти: навчально-методичний посібник / авт. кол: В. Г. Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В. М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с. ISBN 978-617-7785-40-7 URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729074

Аналітично записка за результатами всеукраїнського онлайн опитування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щодо наслідків пандемії COVID-19.

Програми

Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти: навчальна програма підвищення кваліфікації практичних психологів / авт. кол: В. Г. Панок, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Н. В. Сосновенко , І. І. Ткачук, Т. Б. Гніда, В.М. Горленко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 56 с. ISBN 978-617-7785-39-1 URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729072

Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти: навчальна програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів / авт. кол: В. Г. Панок, Т. Б. Гніда, В. М. Горленко, І. І. Ткачук, Р. А. Мороз, Д. Д. Романовська, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 48 с. ISBN 978-617-7785-38-4 URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729071