Співпраця з Вищим навчальним закладом «Університет економіки та права «КРОК»

5 лютого 2024 року у рамках співпраці УНМЦ практичної психології і соціальної роботи та Університету «КРОК» відбулась зустріч завідувачки лабораторії прикладної психології Лунченко Надії з аспірантами освітньо-наукової програми Психологія кафедри психології та магістрами 1 року навчання освітньої програми Екстремальна та кризова психологія. 

Тема вебінару «Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби системи освіти».

Учасників вебінару познайомили з основними положеннями проєкту Концепції реформування психологічної служби в системі освіти України на період до 2030 року та науково-виробничою продукцією за плановою тематикою:

Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни : практ. посіб. /  В. Г. Панок; В. В. Рибалка, С. К. Шандрук та ін.; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 212 с.  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738662

Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби / авт. кол: В. В. Байдик, Ю. П. Гопкало, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, М. В. Саврасов, І. І. Ткачук; за наук. ред. Н. В. Лунченко, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 111 с.  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738709

Теоретико-методологічні засади оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами у вітчизняній спеціальній психології : колективна монографія / авт. кол. : Т.В. Жук, Т.Д. Ілляшенко, Т.Д. Каменщук, А.Г. Обухівська, Г.В. Якимчук; за ред. А.Г. Обухівської, Т.Д. Ілляшенко. Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2023. 105 с. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737890