Опубліковано методичний посібник “Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби”

Науковці УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України підготували методичний посібник Формування безпечного освітнього простору закладу освіти в діяльності працівників психологічної служби / авт. кол: В. В. Байдик, Ю. П. Гопкало, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, М. В. Саврасов, І. І. Ткачук; за наук. ред. Н. В. Лунченко, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 111 с.

ISBN 978-617-7118-42-7

У методичному посібнику висвітлено сутність, показники психологічно безпечного освітнього середовища, психодіагностичні методи його дослідження та психологічні умови створення; докладно розглянуто зміст нормативно-правових документів щодо створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти, зокрема щодо проведення заходів попередження випадків булінгу в освітньому середовищі; систематизовано практичні методи розбудови безпечного освітнього простору; запропоновано рекомендації щодо забезпечення інформаційної безпеки здобувачів освіти; особливу увагу приділено негативним проявам психологічно небезпечного середовища (психологічне насилля, булінг, маніпулятивні впливи та ін.), а також методам їх розпізнавання та попередження.

Для працівників психологічної служби у системі освіти; викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти; викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «практична психологія», «соціальна робота», «соціальна педагогіка»; науковців.

Посилання для завантаження:

https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738709