Співпраця з Поморською Вищою Школою в Старогарді Гданмьким (Польща)

Визнаючи необхідність міжнародної співпраці у сфері надання якісної психосоціальної допомоги населенню, постраждалому внаслідок війни в Україні, створюючи передумови для розвитку наукової та практичної психології, інтеграції до європейського освітнього і дослідницького простору, прагнучи встановити та розвивати довготривалу співпрацю з метою встановлення прямих контактів між науковцями та психологами-практиками, з метою підготовки та реалізації спільних проєктів, програм та заходів з підвищення рівня фахової компетентності психологів, соціальних педагогів, вчителів та активізації співпраці з країнами Європейського Союзу, міжнародних організацій і фондів, на основі принципів взаєморозуміння, взаємоповаги і взаємовигідної співпраці,

Поморська Вища Школа в Старогарді Гданському і Центр домовилися про:

– здійснення тісної та ефективної взаємодії між представниками органів державної влади, громадського сектору, міжнародних організацій у питаннях підготовки психологів, соціальних педагогів та вчителів до надання якісної психосоціальної допомоги дітям, батькам та педагогам під час та після війни в Україні; – проведення спільних наукових досліджень, реалізація проектів, освітніх програм та участь у міжнародних наукових заходах;

– спільну участь в організації і проведенні українсько-польських конференцій, методологічних семінарів, у тому числі й за участю третіх сторін;

– сприяння участі представників Сторін у програмах і проектах ЮНЕСКО, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій і фондів;

– підготовку і видання спільних навчальних, наукових, методичних і енциклопедичних праць;

– започаткування двосторонніх програм обмінів у сферах, що мають взаємний інтерес;

– удосконалення професійної підготовки, підвищення кваліфікації практичних психологів, наукових працівників, а також науково-методичних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань педагогіки та психології;

– взаємозалучення педагогічних, науково-педагогічних працівників з метою читання лекцій, стажування, тренінгів, а також інших форм співпраці;

– співпраця у розробленні, пілотуванні та реалізації програм підготовки психологів, соціальних педагогів системи освіти;

– розвиток наукового та практичного потенціалу педагогічних працівників відповідно до потреб і викликів сьогодення;

– здійснення обміну інформацією, що має обопільну зацікавленість;

– здійснення співпраці за іншими напрямами, попередньо погодженими Сторонами, що не суперечать положенням статутів Сторін.

Договір про співпрацю підписано 07.11.2023 року.