Договір про співробітництво між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи

Зважаючи на необхідність впровадження інноваційного досвіду та наукових досягнень в освітній процес Київський університет імені Бориса Грінченка та Український науково-методичним центр практичної психології і соціальної роботи уклали договір щодо:

• обміну досвідом з реалізації освітніх та наукових проектів і програм;

• проведення спільних заходів (наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів тощо);

• залучення співробітників установ до проведення лекцій, методологічних семінарів, відкритих занять для викладачів та/або студентів, аспірантів, докторантів;

• організації підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників установ, а також організації стажувань для магістрантів, аспірантів, докторантів;

• проходження виробничої практики студентами університету;

• організації та проведення спільних наукових досліджень;

• підготовки та видання спільних навчальних посібників, наукових праць та інших видань наукового і методичного характеру, рецензування наукової та навчальної літератури, монографій, дисертаційних досліджень;

• реалізації інших спільних проектів і програм.