Договір про співпрацю з Вищим навчальним закладом «Університет економіки та права «КРОК»

17 січня 2024 року підписано договір про співпрацю з Вищим навчальним закладом «Університет економіки та права «КРОК».

Напрямками співпраці сторін договору визначено:

 • забезпечення можливості з розповсюдження інформаційних матеріалів, за умови попереднього погодження формату розповсюдження таких інформаційних матеріалів, зокрема у напрямах:
  • науково-методичні засади створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в діяльності працівників психологічної служби;
  • організація установами освітніх, наукових заходів (семінарів, тренінгів. майстер-класів тощо);
 • можливість участі викладачів та (або) здобувачів вищої освіти в науково-дослідницьких роботах, якщо такі проводяться, на договірних засадах;
 • можливість надання підтримки у розробці та оновленні Університету «КРОК» освітніх програм за всіма рівнями вищої освіти;
 • участь Центру в публічних заходах, що організовуються Університетом «КРОК»;
 • надання сприяння у проведенні кампаній, виступів, публікацій в засобах масової інформації та інших акцій, спрямованих на поширення інформації про організації;
 • сприяння Центром у підтримці здобувачів вищої освіти Університету «КРОК» (за їх згодою) у встановленому чинним законодавством порядку;
 • інші форми співпраці, про які може бути досягнута взаємна домовленість відповідно.
 • науково-методичні засади психологічного супроводу учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби в системі освіти в умовах війни;

Об’єднуємо зусилля у підготовці майбутніх професіоналів!