«Українське лонгітюдне дослідження» – Ukrainian Longitudinal Study. Дослідження здоров’я дітей протягом життя

Спонсори/донори/співвиконавці: Школа соціальної роботи Університету Вейна (США).

Роки виконання: проєкт розпочато у 2020 р.

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА: До участі в Українському лонгітюдному дослідженні долучились 240 практичних психологів і соціальних педагогів із 17 областей України.

Результати:

Методичні рекомендації

Українське Лонгітюдне Дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : метод. рек. з використання психодіагност. інструментів другої хвилі дослідж. / Максименко С.Д., Кокун О.М., Панок В.Г. та ін. Київ, Харків : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2021. 72 с. DOI: https://doi.org/10.32631/uls2021

Українське Лонгітюдне Дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Метод. рек. з використання психодіагност. інструментів третьої хвилі дослідж. / Максименко С. Д., Кокун О. М., Панок В. Г., Даниленко Г. М., Лінський І. В., Сердюк О. О., Бурлака В. В., Щербакова О. О., Лунченко Н. В.; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, УНМЦ практичної психології та соціальної роботи; НАМН України, ДУ Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків, ДУ Ін-т неврології психіатрії та наркології ; МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. Справ ; Ун-т Вейна. Київ : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. 77 с. DOI: https://doi.org/10.32631/uls2022