Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби

Спонсори/донори/співвиконавці: За грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Роки виконання: 2023-2025 рр.

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА: Працівники психологічної служби системи освіти – практичні психологи і соціальні педагоги, які працюють в усіх типах закладів освіти

Результати:

Заплановано на 2024 р.

1. Програма підвищення кваліфікації практичних психологів з навчання методикам і технологіям постковідної соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу.

2. Програма тематичного спецкурсу з методики інтервізійної підтримки практичних психологів, які здійснюють постковідну соціально-психологічну реабілітацію учасників освітнього процесу.

Заплановано на 2025 р.

3. Методичний посібник для працівників психологічної служби щодо постковідної соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу.