Міжнародний проєкт «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти Донецької та Луганської областей»

Спонсори/донори/співвиконавці: Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), ГО «Ла Страда-України» за фінансової підтримки Європейського Союзу та за сприяння Міністерства освіти і науки України

Роки виконання: 2018-2019 рр.

Цільова аудиторія, кількість охоплених представників ЦА:

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Навчання пройшли 120 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти Донецької та Луганської областей.

Результати:

Було проведено тренінги на тему «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження медіації за принципом рівний-рівному».

У рамках проекту видано:

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» / В.Л. Андрєєнкова, К.Б. Левченко, Н.В. Лунченко, М.М. Матвійчук. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2018. – 144 с. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 01.08.2018р.) ISBN 978-966-137-112-4. Тираж – 2200 примірників. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf

Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти : навч.метод. посіб. / Адамчук Л.Л. та ін. ; заг. ред.: Левченко К.Б., Панок В. Г.. – К.: ФОП Нічога С.О.. –2018. – 174 с. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 23.10.2018р.). Тираж – 1750 примірників. Організовано та проведено круглий стіл за результатами проєкту «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти» (м. Київ, МОН України, 19.06.2019 р.). За результатами круглого столу підготовлено рекомендації щодо подальшого впровадження проєкту в освітню практику, розроблено пропозиції до листа МОН України (Лист МОН України від 27.06.2019 №1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»).