ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА У СИСТЕМІ ОСВІТИПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА У СИСТЕМІ ОСВІТИ

Системна робота із створення психологічної служби в освітній галузі розпочалася з 1991 р., коли в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України був створений новий підрозділ – Центр психологічної служби в системі народної освіти. У листопаді того ж року відбулася перша всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк).

У 1993 р. було розроблено і прийняте перше положення про психологічну службу системи освіти.

7 серпня 1998 р. спільним наказом Міністерства освіти України та Академії педагогічних наук України було створено Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи як головну організацію психологічної служби, що здійснює методичне керівництво усією психологічною службою системи освіти.

23 квітня 2004 р. вперше в історії Української держави Колегія Міністерства освіти і науки України розглянула питання про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти. Колегія схвалила «Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.». Відтоді 23 квітня вважається Днем практичного психолога.

У квітні 2008 р. засідання Колегії Міністерства освіти і науки схвалило Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 р. У 2013 році був затверджений новий план заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року.

У 2009 р. була прийнята нова редакція Положення про психологічну службу системи освіти України.

2017 р. став роком реформування психологічної служби системи освіти. На початку року наказом МОН України затверджено нову структуру державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» до складу якої увійшов новоутворений структурний підрозділ – відділ психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи. Основним завданням відділу стало здійснення організаційної та координаційної діяльності психологічної служби. УНМЦ практичної психології і соціальної роботи залишив за собою науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби.

У серпні 2017 р. наказом МОН України затверджено план заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року. Відповідно до наказу створені робочі групи з розробки нового положення про психологічну службу та професійного інструментарію фахівців психологічної служби, які мають бути затверджені до кінця 2018 р.

Згідно з новою редакцією Закону України «Про освіту», який набув чинності у вересні 2017 р., діяльність психологічної служби регламентується статтею 76 «Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти».Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net