НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇНАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Психологічна готовність педагогічних працівників до впровадження інновацій».

2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).

3. Розробник – Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи.

    Спікери:
  • Панок В.Г., директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
  • Сосновенко Н.В., науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;
  • Лунченко Н.В., науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

4. Мета: формування готовності педагогічних працівників до впровадження експерименту всеукраїнського рівня «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки.

5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; створення безпечного освітнього середовища; використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі; комунікаційна, емоційно-етична компетентність.

6. Зміст:

  • 1) Засоби/інструменти підвищення ефективності процесу впровадження експерименту всеукраїнського рівня «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа».
  • 2) Комунікаційні процеси. Культура спілкування. Культурний айсберг. Тренінг для педагогічних працівників «Навички безконфліктного /ненасильницького спілкування».
  • 3) Особливості ведення Щоденника учасника експерименту всеукраїнського рівня.

7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).

8. Форма (форми) навчання: дистанційна.

9. Програмні результати: 1) вміння ефективно застосувати набуті знання з даної теми; 2) здатність заповнювати Щоденник учасника експерименту всеукраїнського рівня; 3) здатність переносити набуті вміння у діяльність шкільної команди лідерів в умовах закладу загальної середньої освіти.

10. Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

  • загальні: здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій; здатність до розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху; здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних завдань в освітньому середовищі; вміння відстоювати власні стратегії професійної діяльності в освітньому середовищі;
  • фахові: вміння визначати та усувати бар’єри, які стають на заваді впровадження інновацій; вміння використовувати під час роботи шкільної команди лідерів здобуті знання щодо психологічної готовності педагогічних працівників до впровадження інновацій; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу.

*Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net