ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 9

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОЛуценко Юрій АнатолійовичЛуценко Юрій Анатолійович

науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти


Науковий ступінь: -

Вчена звання: -

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2348-6624

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4IPHXbf5iN5n4R4nz1JZDVZXlaostO6UmLzcBquWBr164csX5yJ-Wa3Kjz4kY6ClfyYt7c_GkVkKKG0sSM0RkVsUoApg&user=dVxLsDEAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==0443==0446==0435==043D==043A==043E=3A==042E=2E==0410=2E=3A=3A.html

Додаткові відомості


Освіта: Вища, педагогічна

Досвід роботи: 27 років

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Горомадська активність

Горомадська активність

Участь у якості ексепрта з питань психосоціальної роботи та першої психологічної допомоги постраждалому населенню на сході країни
Участь у підготовці Альтернативного звіту щодо захисту прав дітей в Україні

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Посібники

Назва

Рік

Луценко Ю. А. Формування просоціальних навичок у внутрішньо переміщених дітей з проблемами у поведінці: міжнародний і національний контекст / Ю. А. Луценко // Організація соціально-психологічного супроводу дітей, сімей, які постраждали внаслідок військових конфліктів / авт. кол.: Герило Г.М., Гніда Т.Б., Корнієнко І.О., Луценко Ю.А. ; заг. ред. Ю.А. Луценко. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 128 с. – С. 29-53. – ISBN 978-617-7118-27-4 (1,08 а.а.) 2018
Луценко Ю. А. Психосоціальна підтримка учасників НВП в умовах закладів професійної освіти: прикладні аспекти : [Електрон. дані] / Ю. А. Луценко // Досвід надання допомоги дітям і сім’ям - жертвам військового конфлікту : практ. посіб. / І. О. Корнієнко, І. М. Лісовецька, Ю. А. Луценко, Д. Д. Романовська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см. – С. 125 – 152. - ISBN 978-617-7117-27-4 (авт.1,07) 2017
Луценко Ю.А. Міжнародні стандарти захисту прав дітей / Ю. А. Луценко / Захист прав дитини в діяльності соціального педагога навчального закладу : метод. рек. [Електронний ресурс] / авт. кол. под. ред.: В. Г. Панка, Ю. А. Луценко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см – С. 10-16 - 0,31 д.а. 2016
Луценко Ю.А. Закріплення прав дитини у національному законодавстві / Ю. А. Луценко / Захист прав дитини в діяльності соціального педагога навчального закладу : метод. рек. [Електронний ресурс] / авт. кол. под. ред.: В. Г. Панка, Ю. А. Луценко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см – С.17-28 – - 0,59 д.а. 2016
Луценко Ю. А. Впровадження програми психосоціальної підтримки для дітей 9-12 років: Знаю. Можу. Роблю: методичний посібник / Ю. А. Луценко, М. І. Семенова - К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. - 53 с. ( авт. - 0,94 д.а.) – гриф МОН України (протокол №2 від 29.06.2016 року) 2016
Луценко Ю. А. Впровадження програми психосоціальної підтримки для дітей 9-12 років: Знаю. Можу. Роблю: методичний посібник / Ю. А. Луценко, М. І. Семенова - К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. - 53 с. 2016
Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Панок В.Г., Сосновенко Н.В. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів : [Електрон. дані] // Збірник програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівниками психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів / за наук. ред. В.Г. Панка. – Електрон. дані. - К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см. – ISBN 978-617-7118-03-8 – 0,7 д.а 2014
Луценко Ю. А. Профілактика правопорушень і конфліктів, як передумова формування безпечної громади / Ю. А. Луценко // Функції та завдання регіональних центрів підтримки дітей в Україні : [практичний посібник] / авт.кол.: С. В. Балабуха, Н. В. Заварова, О. О. Лазаренко та ін.; [під заг.ред. Ю. А. Луценка, Є. Б. Павлової]. – К. : Друкарня Рута, 2014. – 124с. - ISBN 978-966-2771-20-6 - 0,53 д.а. 2014

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Луценко Ю.А. Адаптація навчального середовища до потреб дитини: [Електрон. дані] / Ю.А.Луценко // Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби: методичні рекомендації / під заг. ред. Т.Д.Ілляшенко., Н.В.Сосновенко. - Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см. 2014

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Луценко Ю. А. Перед тим, як змінити дитину – змініться самі / Ю. А. Луценко // Практичний психолог: дитячий садок. – 2016. – № 07. – С.10-17 2016
Луценко Ю. А. Місія соціального педагога в сучасному навчальному закладі / Ю. А. Луценко // Практичний психолог : школа. – 2014. - № 3, березень. – С.4 – 12. 2014
Луценко Ю. А. Діти із синдромом Дауна – особливі чи такі як усі? / Ю. А. Луценко // Практичний психолог : школа. – 2014. - № 9, вересень. – С.51 – 57. 2014
Луценко Ю. А. Інклюзивна освіта: українська практика впровадження / Ю. А. Луценко // Практичний психолог : школа. – 2014. - № 11, листопад. – С.44 – 51. 2014

Інші праці

Назва

Рік

Аналітичні матеріали «Оцінювання, моніторинг і оцінка» до посібника Короткий огляд діяльності Міжвідомчої робочої групи з практичного застосування керівництва МПК з ПЗПСП в Україні (робочий документ) – 0,47 д.а. 2017
Історія впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів: від пілотування до всеукраїнського рівня / В. Г. Панок, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко // Проектно-технологічний підхід у впровадженні інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017.– С. 2–5. 2017
Профілактика професійного вигорання у надавачів психосоціальних послуг населенню, що постраждало внаслідок військових дій на сході України .Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 476 с. УДК: 159.923:[316.4(082)+316.613.5] ББК 88.372я431 – 0,29 д.а. 2019
Психосоціальна підтримка учасників навчально-виховного процесу як виклик сьогодення до спеціалістів психологічної служби / Ю. А. Луценко // Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 19-20 травня 2017 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 70 – 75 (авт. 0,3.) 2017
Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України [Електронний ресурс] / Упоряд.: Ю. А. Луценко, А. Г. Обухівська, І. В. Луценко, Н. В. Сосновенко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 475 с. 2014

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Науково-методологічний семінар «Технології роботи психолога в умовах розбудови пробації. Основи мотиваційного консультування» основи мотиваційного консультування Київ червень 2019 року
V міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», Профілактика професійного вигорання у надавачів психосоціальних послуг населенню, що постраждало внаслідок військових дій на сході України м. Суми 28 лютого - 01 березня 2019 року
Треті Ушинські читання. Освіта і культура в Україні та діаспорі в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства Основи мотиваційного консультування в роботі з клієнтом, який перебуває в складних життєвих обставинах м. Чернігів 30-31 травня 2019 року
Методологічні основи впровадження програми формування важливих життєвих навичок «Вектор успіху» для школярів і молоді. Зміст та структура програми "Вектор успіху" м. Словянськ 03-05 жовтня 2018 року
Підсумкова конференція щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми « Сімейна розмова» Результати впровадження програми:кількісні і якісні індикатори успіху м. Очаків 12-14 червня 2017 року.
Надання допомоги дітям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій на Сході України Технології роботи практичного психолога з окремими категоріями клієнтів м. Київ 17 березня 2017 року
Всеукраїнський психологічний фестиваль Паросток Еклектика в терапевтичній роботі: психодрама і робота з асоціативними картами м.Київ 01 квітня 2017 року
Впровадження програми формування важливих життєвих навичок в учнів ПТНЗ «Точка відліку» Основи тренерської майстерності м. Святогірськ 20-23 листопада 2017 року
Підсумкова конференція щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми « Сімейна розмова» Кращі практики впровадження програми м. Житомир 12 травня 2017 року

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм навчальний сертифікат 07 грудня 2018 року
Перша писхологічна допомога тренінг для тренерів сертифікат квітень 2017
Робота з наслідками психологічної травми, посттравмативного стресового розладу навчлаьний тренінг міжнародний сертифікат грудень 2014

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

Рік

Нагрудний знак Державного департаменту України з питань викоання покарань «За відзнаку в службі» 2005
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 2007
звання «Відмінник освіти України» (наказ МОНмолодьспорту України 2011
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України 2016
подяка Національної академії педагогічних наук України 2018Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net