ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 5

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГООбухівська Антоніна ГригорівнаОбухівська Антоніна Григорівна

завідувачка лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами


Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (спеціальна психологія)

Вчена звання: старший науковий співробітник

ORCID iD: ORSIDiD orcid.org/0000-0002-2868-8834 www.researcherid.com/rid/T-9411-2017

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RNEe9fQAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041E==0431==0443==0445==0456==0432==0441==044C==043A==0430=3A==0410==043D==0442==043E==043D==0456==043D==0430_==0413==0440==0438==0433==043E==0440==0456==0432==

Додаткові відомості


Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, спеціальність сурдопедагогіка (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

Досвід роботи: 1971 р.- вихователь дощкільного закладу м.Києва; 1973р.– ст. лаборант лабораторії спеціальної психології НДІ психології; 1989 р.- мол.наук. співр, наук. співр., старший наук. співробітник Інституту

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

1998 р - канд.психол.наук, спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія «Научуваність як діагностичний показник розумового розвитку дошкільників»

Горомадська активність

Горомадська активність

Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації (ЦПМПК) – 1993-2017 рр.
Член науково-методичної ради Ж. «Дефектолог»

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Посібники

Назва

Рік

Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників.Авторський колектив: Стадненко Н.М., ІлляшенкоТ.Д. Борщевська Л. В., Обухівська А.Г. Видавництво «Абетка», м. Кам’янець-Подільський, 1998. С. 144. 1998
Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку. Програмно-методична література. Київ, ТОВ «ЛДЛ», 2000 – 120 с. Розділ П. Розвиток мовлення. Стор. 20-31 2000
Нариси з олігофренопсихології. За загальною редакцією Н.М.Стадненко. Навчальний посібник. Видавництво «Абетка», м. Кам’янець-Подільський, 2002. С. 199. 2002
Як навчати дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Видавництво «Ніка-Центр». К.,2003 2003
Диференціая порушень у розумовому розвитку "дітей вулиці". Робота психолого-медико-педагогічної консультації з "дітьми вулиці". Навчально-методичний посібник "Психолого-медико-педагогічна реабілітація "дітей вулиці". /За ред..І.І.Цушка.- К.: Ніка-Центр, 2004 – 292 с. 2004
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка" Навчально-методичний посібник. В 2-х кн. – К.: Міленіум, 2005. – 286 с. Книга П. Діти і депривація: як врахувати потреби дітей. Стор. 211-246. 2005
Психологічна готовність до навчання у школі дітей шестилітнього віку. Видання друге, перероблене і доповнене. – Кам´янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. – 52 с: Картки (14стор.). 2006
Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. Видання друге, перероблене і доповнене. – Кам´янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. – 36 с: Дидактичний матеріал: комплект А і Б (45 арк.). 2006
Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. CDкомпакт диск. Автори проекту: Авер´янов В.П., Авер´янова А.М., 2008. 2008
З досвіду роботи психолого-медико-педагогіних консультацій України. Посібник. За ред. Обухівської А.Г., Ілляшенко Т.Д. /Упорядники: А.Г.Обухівська, Т.Д. Ілляшенко. / Кам´янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. – 208 с. 2008
Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем (дошкільний і молодший шкільний вік). Методичні рекомендації працівникам реабілітаційних центрів. / За редакцією Т.Д.Ілляшенко. [автори: Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.В., Скрипка Н.С.]. Духовна вісь, 2009.- 240 с. 2009
Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д., Жук Т.В. Психологу про дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі. Київ: Редакція загально педагогічних газет, 2012. 128 с. 2012
Методичні рекомендації з окремих аспектів діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК – Електронні дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), С.56. 2013. 12 см. 2013
Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах інтеграції дітей з особливими освітніми потребами – Електр. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM), 12 см.- С.148. 2013
Особлива дитина: для дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень : [програма] / А. Г. Обухівська, ПІБ соавторів ; авт. кол. за ред.: Д. І. Шульженко, К. О. Островської. – [Інтернет видання.]. – Київ : Національний Педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова, 2013. – 250 с. 2013
Психолого-педагогічний супровід сім’ї у роботі психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. С.І.Васильковська, Т.В. Жук, Т. Д. Ілляшенко та ін.; за ред.. А.Г.Обухівської. Київ: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 66 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705351/1/Супровід_сімї.pdf 2015
Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. А. Г Обухівська., Т. В. Жук, О. А. Зеленько та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. К.иїв: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 218 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705221/1/Збереження_здоровья.pdf 2016
Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін.; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 247 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705428/1/Конс_діагнос_супровід.pdf 2016

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.В., Скрипка Н.С Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем. Методичні рекомендації працівникам реабілітаційних центрів. За ред. Т.Д.Ілляшенко. Київ: Духовна вісь, 2009. 240 с. 2009
Психологічний супровід інклюзивної освіти : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR0YZwVXu1AFh2ZXI4R4ZDMGm_8XEKMHHD0wowGwo8Ao5oo_orokHbD04RA 2017
Методичні та організаційні питання діагностико-консультативної діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 78 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709419/1/%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR14JYbNWKLY1LbWYFQj0YVZLjhQ6g46zrWl9wy4Ht8RMt5zrALTkl6-88A 2017
Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі інклюзивно-ресурсних центрів із сім’єю : метод. рек. Т. В. Жук, О. Г. Задорожня, А. В. Замша, Т. Д. Ілляшенко, Т. М. Костенко, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ пр 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д. Проблема психологічної реабілітації сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями психофізичного розвитку. Особистість в умовах кризових викликів сучасності : Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року). Київ. 2016. С. 495-502. 2016
ІлляшенкоТ. Д., Обухівська А.Г. Попередження та корекціям девіантної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир. 2017. Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 16. С. 51-66 2017
Обухівська А. Г. Оцінка інтелектуальних можливостей молодших дошкільників в діяльності логопеда. Логопедія : науково-методичний журнал. № 13. С. 46-54. 2018
Обухівська А. Г. Вікові особливості перцептивного узагальнення як критерій оцінки інтелектуального розвитку дошкільників. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. 2018. Вип. 14. С. 167-176. 2018

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Продуктивність научуваності старших дошкільників з різним станом розумового розвитку. «Психологія». Збірник наукових праць Вип. 3(6), К., НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. 1999
Вплив короткочасного навчання на реалізацію здатностей до навчуваності дошкільників з різним станом розумового розвитку. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 20, частина 1 – Херсон: Айлант, 2001. С -264. Стор.212-220. 2001
Діагностика інтелектуальних порушень дошкільників – основа розробки стандартів корекційно-превентивної освіти. Ж.Дефектологія, №1, 2001 р. Стор.7-10. 2001
Порівняльний аналіз особливостей перебігу виконання діагностичних завдань дошкільниками з різними формами інтелектуальних порушень. Збірник кафедри логопедії НПУ імені Михайла Драгоманова, К., 2001. Стор.34- 43 2001
Вікові особливості узагальнення дошкільниками з інтелектуальними порушеннями. Ж. «Дефектологія»№1, 2002. Стор. 19-22. 2002
Сучасні методи діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших дошкільників. «Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі». Науково-методичний збірник. Випуск 4.К. – 2002. Стор.198-202 2002
Історія розвитку психодіагностики відхилень у розумовому розвитку дітей. Ж. «Практична психологія та соціальна робота» №7, 2003 Стор. 5-11 2003
Нове у структурі і завданнях психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України. Журнал «Початкова школа», №2, 2006 р., стор 5-8. 2006
Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в системі освіти України. «Корекційна педагогіка». Вісник «Української асоціації корекційних педагогів». – 2007. - № 2. 2007
Психолого-медико-педагогічні консультації та їх організаційні моделі функціонування. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: «Організаційно-функціональні моделі діяльності психологічної служби системи освіти та психолого-медико-педагогічної консультації» 19-21жовтня 2011 року, м. Донецьк /Уклад. І.В.Іванова. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 340 с. 2011
Процедура експертної оцінки розвитку дитини в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій. Науково-практичний журнал «Корекційна педагогіка». 2015.№1. С.27-33. 2015

Інші праці

Назва

Рік

Очерки детской психиатрии. Аутизм : учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоров’я детей. Под ред. Главного внештатного специалиста МЗ Украины по специальности «детская психиатрия» И А Марцинковского. НейроNEWS. 2014. 280 c. С. 213-215. 2014
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК освітніх, медичних, соціальних ресурсів та ресурсів підтримки родин, які виховують дітей з психофізичними порушеннями в Україні: Електронний ресурс. А. Г. Обухівська., Г. В. Супрун, Г В Якимчук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 779 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/106604/1/інформаційний%20збірник.pdf 2015
Изучение образовательных потребностей детей с особенностями психофизического развития в Украине : Электронный ресурс. Специальное образование: традиции и инновации : материалы V Междунар. науч.-практ. конф.; г. Минск, 14-15 апр. 2016 г. Беларус. гос. пед. ун-т им. М. Танка.: С. Е. Гайдукевич [ др.. Минск : БГПУ, 2016. URL: http: // bspu.by 2016
Показники розвитку психолого-медико-педагогічних консультацій у 2015-2016 навчальному році. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік: Електронний ресурс. В. М. Горленко, Н. В. Лунченко, А. А. Мельник та ін. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. С. 36–48. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705154/1/Стат_бюлетень_2015_2016.pdf 2016

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Науково-практичний семінар «Супровід психолого-медико-педагогічною консультацією навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами» "Порядок ведення протоколу обстеження дитини в консультації" Школа-інтернат №16, м. Київ 27 березня2015 року
Засідання експертно-консультативної ради з питань освіти дітей з аутизмом "Аналіз стану функціонування психолого-медико-педагогічних консультацій" Міністерство освіти і науки України, м. Київ 17 квітня 2015 року
Всеукраїнський семінар-нарада завідувачів (директорів)обласних, Київського міського центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти та завідувачів Київською міською, обласними психолого-медико-педагогічними консультаціями "Актуальні завдання діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій" м. Київ 15 травня 2015 року
Міжрегіональний науково-методичного семінар «Завдання ПМПК та роль Громадської організації інвалідів (ГОІ) в оптимізації спеціальної освіти та впровадження інклюзивного навчання в умовах сучасного громадянського суспільства» "Співпраця психолого-медико-педагогічних консультацій з громадськими організаціями" м. Луцьк 1-12 вересня 2015 року
Засідання експертно-консультативної ради з питань освіти дітей з аутизмом "Аналіз даних про дітей з аутизмом у розрізі областей" Міністерство освіти і науки України, м. Київ 17 квітня 2015 року
Робоча нарада «Організаційно-методичні підходи до формулювання висновків та рекомендацій психолого-медико-педагогіних консультацій за матеріалами вивчення дитини» "Процедура проведення психолого-педагогічної експертизи розвитку дітей з особливими освітніми потребами" м. Київ 20 грудня 2016 року
Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності» "Підтримка сім ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами" НАПН України, м. Київ 24 березня 2016 року
Круглий стіл: «Удосконалення діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти» "Аналіз стану функціонування консультацій" м. Київ 11 лютого 2016 року
Круглий стіл «Створення безпечного інклюзивного середовища у навчальних закладах і громадах» (за участю міжнародних експертів) "Сприяння ПМПК впровадженню інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" м. Київ 14 червня 2016 року
Робоча нарада МОН України з розгляду проекту Положення про інклюзивно-ресурсний центр "Пропозиції щодо організації діяльності ІРЦ" Міністерство освіти і науки України, м. Київ 17 січня 2017 року
Міжнародна конференція «Ознайомлення з аудіо-психо-фонологічним методом (автор – Альфред Томатис) обстеження дітей з аутизмом» "Участь в обговоренні технологічного інструментарію " м. Київ 25 березня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в спеціальній освіті» "Зміни в підтримці дітей з особливими освітніми потребами у зв’язку з реформуванням ПМПК" м. Київ 22-23 червня 2017 року
Всеукраїнский науково-практичний семінар«Актуальні проблемипсихолого-педагогічного діагностування дітей з порушеннями зору» "Оцінка інтелектуального розвитку дітей з порушеннями зору" м. Київ 13 березня 2018 року
VІ Всеукраїнський психологічний фестиваль «Паросток» Майстер-клас «Діагностика відхилень в інтелектуальному розвитку дітей молодших дошкільників» м. Київ 04 квітня 2018 року
Науково-практичний семінар «Методичне забезпечення діяльності фахівців ІРЦ в супроводі дітей з ООП та їхніми батьками (порушення зору, слуху, мовлення, інтелекту, гіперактивний розлад з дефіцитом уваги» "Оцінка навчальних компетентностей дітей із порушеннями інтелектуального розвитку" м. Київ 28 березня 2019 року

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Загальне керівництво, планування роботи лабораторії; визначення напряму, організація та здійснення експериментальних наукових досліджень співробітників лабораторії згідно теми та Технічного завдання НДР. Аналіз результатів експериментальної роботи. Розробка і написання науково-методичних рекомендацій, навчальних посібників, науково-популярних статей; впровадження в практику нових технологій діагностики, психологічного супроводу освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами, соціально-реабілітаційних та корекційних програм у роботі практичних психологів, консультантів ПМПК,корекційних педагогів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Співпраця з Міністерством освіти і науки України. З 1993 по 2017 рр. за наказом МОН України координувала діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти.

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Співавтор і продовжувач діяльності започаткованої Н.М. Стадненко наукової школи, у якій розроблено підхід до діагностики порушень інтелектуального розвитку дітей на основі визначення особливостей їхньої навчуваності. Дослідження навчуваності, яка виявляється у процесі діагностичного навчального експерименту, є подальшою реалізацією концепції Л.С. Виготського про зону актуального і найближчого розвитку дитини та дозволяє прогнозувати подальший розвиток її інтелекту і визначення індивідуального освітнього маршруту. У спеціальному дисертаційному дослідженні експериментально перевірено, що різні стани інтелектуального порушення мають стійкі типологічні особливості навчуваності. Доробком названої школи є відома в Україні експрес-методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів, на яку отримано авторське свідоцтво. На основі визначених Стадненко Н.М. вихідних позиціях розроблено нову методику діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку дітей молодшого дошкільного віку в технології діагностичного навчального експерименту

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Канадсько-український проект Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні 2009- 2013 експерт-консультант
Служба у справах дітей КМДА Програма визначення освітніх потреб дітей, позбавлених батьківського піклування 2008-2009 експерт-консультант
Проект за сприяння Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі 2002-2003 виконавець

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір учбового характеру «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» 02.08.2007 №21631 Автори: Стадненко Надія Михайлівна, Ілляшенко Тамара Дмитрівна, Обухівська Антоніна Григорівна
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Програма обліку дітей в психолого-медико-педагогічних консультаціях». Електронний навчальний посібник. 06.10.2015 № 62022 Автори: Супрун Г. В., Авер’янов В. П., Авер’янова А. М., Авер’янов В. В.

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net