ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 21

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОБайдик Віта ВолодимирівнаБайдик Віта Володимирівна

старший науковий співробітник


Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчена звання:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0275-6162

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6Ns2pScAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:

Додаткові відомості


Освіта: Вища

Досвід роботи: 27 років педагогічної діяльності

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Соціально-психологічні засади подолання наслідків професійного стресу у працівників закладів освіти

Горомадська активність

Горомадська активність

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни (співавтор) 2016
Психологічні засади подолання наслідків професійного стресу 2016

Посібники

Назва

Рік

Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник 2015
Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників: навчально-методичний посібник 2017
Шкільна служба порозуміння: досвід упровадження медіації в Луганській області: навч.-метод. посібник 2018
Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників: навч.-метод.посібник. Вид.2-ге, доповн 2018
Психологічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в умовах упровадження Нової української школи: метод.посіб. 2018

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Теоретичні аспекти проблеми міжособистісної взаємодії в управлінській діяльності // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2011
Теоретичні аспекти вивчення проблеми стресу в управлінській діяльності в закладах освіти //Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля 2011
Психологічні характеристики професійної деструкції та професійного вигорання у працівників освіти / В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2012
Психодіагностичні методики дослідження професійного стресу працівників освіти // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 2013
Особливості використання копінг-стратегій у працівників закладів освіти в умовах професійного стресу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля 2013
Пути преодоления профессиональной деформации работников учреждений образования // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладне исследования». – Кисловодск : Изд-во УЦ «Магистр», 2013
Стресостійкість керівника як умова стабільності роботи дошкільного навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 2012
Управління професійним стресом у менеджерів освітніх організацій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля : науковий журнал. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля 2013

Інші праці

Назва

Рік

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Усеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи» Психологічна служба Луганщини: вектори руху до нової освіти України Сєвєродонецьк 07.11.2018
Міжнародний науково-практичний семінар «Надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах унаслідок військових дій» Ресурси професійної підтримки для працівників психологічної служби Луганської області Сєвєродонецьк 9.04.2019
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» Супервізійна підтримка психологів як ресурс профілактики емоційного вигорання Київ 24.05.2019

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Фонду «Інститут Відкритого Суспільства» Проект «Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах» 01 листопада 2015 р. – 29 грудня 2016 р. координатор проекту в Луганській області
Створюємо безпечне середовище в навчальних закладах і громадах Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) «Садочок – простір, дружній до дитини» грудень 2016 – квітень 2017 рр тренер, координатор проекту в Луганській області
Проект "Вчимося жити разом". Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Психосоціальна підтримка серпень 2017 – травень 2018 року. координатор проекту в Луганській області
Посилення стійкості громад, постраждалих від конфлікту на сході України біля контактної лінії Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) червень 2018 – червень 2019 рр. координатор проекту в Луганській області

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net