ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 20

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОМарухина Ірина ВолодимирівнаМарухина Ірина Володимирівна

науковий співробітник


Науковий ступінь:

Вчена звання:

ORCID iD:

Профіль вченого у Google Scholar:

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:

Додаткові відомості


Освіта: Вища, СДПІ ім. А.С.Макаренка: 1982 р. - учитель рос. мови та літ-ри; 1993 р. - практичний психолог в системі освіти

Досвід роботи: 36 років

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Горомадська активність

Горомадська активність

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Посібники

Назва

Рік

Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом "рівний-рівному/рівна-рівній" та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. (авт.колектив) - К.: ФОП Нічога С. О. - 2018. - 174 с. 2018

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Марухина І.В., Пухно С.В., Драновська С.В. Психологічні дослідження в індивідуально-груповому навчанні учнів початкової школи./За редакцією Т.Б.Тарасової – Суми, РВВ СОІППО, 2008. – 76 с. 2008
Суїцидальна поведінка неповнолітніх: сутність, причини, профілактика. Методичні рекомендації. (Упорядники – Марухина І.В., Сагайдак О.Б.). Суми, 2009. – 42 с. 2009
Формування соціальної компетентності у вихованців інтернатних закладів. Методичні рекомендації. – Суми, 2009. – 61 с. (Упорядники – Марухина І.В., Кондратенко Л.О., Растроста Г.Б.) 2009
Марухина І.В., Кондратенко Л.О. Психологічний супровід груп раннього віку. Методичні рекомендації.- Суми, 2009.-с.119. 2009

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Інші праці

Назва

Рік

Марухина І.В. Роль освітнього середовища у розвитку обдарованості //Матеріали обласної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми обдарованості та творчого розвитку особистості в сучасній системі освіти». – Суми, 2008. – С.35 – 37 2008
Марухина І.В. Мобільні соціально-психологічні пункти освітніх округів як одна із форм соціально-психологічного супроводу сільської школи. // Освіта Сумщини. – 2010, №1. – с.38-40. 2010
Психологічна просвіта педагогів як необхідна умова формування психологічно безпечного освітнього середовища. – Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи. Матеріали регіонального семінару з міжнародною участю (31 жовтня 2013 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 60 с. 2013
Марухина І.В. До проблеми психологічного супроводу виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей / І.В. Марухина // Обдарована молодь-успішна держава: матеріали обласної науково-практичної конференції (Суми, 26 листопада 2014 р.). - Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 332 с. – С. 325–328. 2014

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

І Всеукраїнська науково-практична конференція«Особистість у кризових умовах життя» Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 19.02.2015
ІІІ регіональний науково-практичний семінар з міжнародною участю "Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи" Дистанційний проект з психології як форма психологічної просвіти старшокласників Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 21 квітня 2016 року
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи" Професійна культура взаємодії практичного психолога з учасниками навчально-виховного процесу Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 23-24 листопада 2016 року
ІV Міжнародна науковор-практична конференція "Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя" Презентаційний тренінг "Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в закладах освіти" Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 22-23 лютого 2018 року
Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Треті Ушинські читання. Освіта і культура в Україні та діаспорі в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільст Організація діяльності та методичний супровід спеціалістів психологічної служби в умовах децентралізації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Ушинського 30-31 травня 2019 року

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net