ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 16

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОЯкимчук Ганна ВасилівнаЯкимчук Ганна Василівна

Наукова співробітниця


Науковий ступінь:

Вчена звання:

ORCID iD: orcid.org/0000-0003-1272-6290

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=4CHpbZ8AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==042F==043A==0438==043C==0447==0443==043A=3A==0413=2E==0412=2E=3A=3A.html

Додаткові відомості


Освіта: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Дошкільне виховання. Дефектологія», спеціаліст

Досвід роботи: 2009-2014 - Дошкільний заклад освіти комбінованого типу дитячий ясла-садок №3 м. Луганська, посада – вчитель-логопед. З 2014 – Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Горомадська активність

Горомадська активність

Консультант Центральної психолого-медико-педагогічної консультації – 2014 – 2018 рр.
Експертка з недискримінації в освіті (сертифікат про успішне завершення «Сертифікаційної програми з підготовки експертного кола для здійснення анти дискримінаційної експертизи освітнього контенту» №80-V-2020 від травня 2020 року, виданий ГО «ГІАЦ «Крона», ГО «EdCamp Ukraine»)
Членкиня експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи (Наказ МОН України від 22.01.2021 року № 95 «Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп»).

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції : кол. монографія / авт. кол.: Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко, Т. Д. Каменщук, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук; наук. ред. А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко. Київ : Ніка-Центр, 2020. 113 с. 2020

Посібники

Назва

Рік

Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. А. Г Обухівська., Т. В. Жук, О. А. Зеленько та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. К.иїв: УНМЦ практичної психол 2016
Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін.; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і 2016
Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру : метод. посіб. / авт. кол. за. ред. А. Г. Обухівської, Т. Д. Ілляшенко. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 228 с. ISBN 978-617-7118-34-2 2019

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Психологічний супровід інклюзивної освіти : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F.pd 2017
Методичні та організаційні питання діагностико-консультативної діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 78 с. URL: http://li 2017
Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі інклюзивно-ресурсних центрів із сім’єю : метод. рек. Т. В. Жук, О. Г. Задорожня, А. В. Замша, Т. Д. Ілляшенко, Т. М. Костенко, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ пр 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Якимчук Г. В. Співвідношення мовленнєвого та інтелектуального розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Інституту психології ім.. Г. С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського націона 2016
Якимчук Г. В.Структура порушення при дисграфії в обранні корекційного маршруту. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць 2017. Вип. 13. С. 442-451. 2017
Якимчук Г. В. Робота логопеда з батьками дитини з тяжкими порушеннями мовлення. Логопедія : науково-методичний журнал. 2018. № 13. С. 87–94 2018
Якимчук Г. В. Типові індивідуальні варіанти порушень при дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. праць. 2018. Вип. 14. С. 189-197. 2018

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Якимчук Г. Характеристика структури мовленнєвого дефекту у дітей із загальним недорозвитком мовлення. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії : Зб. тез доп. Ред.кол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєвва, Н. І. Лазаренко, З. П. Ле 2016
Якимчук Г. В. Особливості психічного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Габітус : науковий журнал з соціології та психології. Випуск 12. Том 1. 2020. № 20. С. 196–203. 2020

Інші праці

Назва

Рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК освітніх, медичних, соціальних ресурсів та ресурсів підтримки родин, які виховують дітей з психофізичними порушеннями в Україні: Електронний ресурс. А. Г. Обухівська., Г. В. Супрун, Г В Якимчук. Київ : УНМЦ практичної психології і со 2015
Показники розвитку психолого-медико-педагогічних консультацій у 2015-2016 навчальному році. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік: Електронний ресурс. В. М. 2016
Якимчук Г. В. Дитина не розмовляє? Швидше до фахівця! Справи сімейні. 2016. №2. С. 24-25. 2016
Якимчук Г. В. Логопед: де, коли? Логопед: науково-методичний журнал. 2016. №6. С. 10-12. 2016
Якимчук Г. В. До школи підготовленими. Профілактика дислексії та дисграфії. Дошкільне виховання. 2016. №7. С. 19-21. 2016
Якимчук Г. В. Розвиток мовлення малюка. Справи сімейні. 2017. № 9. С. 22-23. 2017
Якимчук Г. В. Анатомічні вади артикуляційного апарату і вимова у дітей. Справи сімейні. 2018. № 3(252). С. 10-12. 2018
Якимчук Г. В. Мовленнєві порушення у першокласників та труднощі навчання. Як розпізнати та допомогти. Психолог: Всеукраїнська газета психологів, учителів, соціальних педагогів. 2018. № 21-22. С. 14-21. 2018
Якимчук Г. В. Порушення писемного мовлення. Розпізнати й попередити. Дефектолог. 2019. № 3 (147). С. 43–49. 2019
Якимчук Г. В. Шкідливі звички, що можуть призвести до проблем із вимовою. Дошкільне виховання. 2019. № 8. С. 14–15. 2019
Якимчук Г. В. Логопед онлайн: з досвіду роботи. Дошкільне виховання. 2020. № 8. С. 13-15. 2020
Якимчук Г. В. Вестибулярні пластинки в логопедичній практиці. Палітра педагога. 2021. № 3. С. 9–12. 2021

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Методична допомога батькам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку» Роль батьків у розвитку мовлення дитини з особливими освітніми потребами м. Київ 14-15.06.2017 року
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання психолого-педагогічного діагностування дітей з порушеннями зору» Формування комунікативних функцій у дітей зі зниженим зором м. Київ 13.03.2018
Круглий стіл «Сучасний першокласник. Хто він?(Проблеми психологічного забезпечення практичної реалізації Концепції «Нова українська школа») Мовленнєві порушення у першокласників та труднощі навчання. Як розпізнати та допомогти? м. Київ 15.03.2018
Науково-практичний семінар «Алалія: причини, класифікація, діагностика та напрями корекційної роботи» Організаційно-методичні засади діяльності вчителя-логопеда інклюзивно-ресурсного центру м. Біла Церква, Київська обл.. 18.12.2018
Науково-практичний семінар «Методичне забезпечення діяльності фахівців ІРЦ в супроводі дітей з ООП та їхніми батьками (порушення зору, слуху, мовлення, інтелекту, гіперактивний розлад з дефіцитом уваг Система роботи з батьками дітей із мовленнєвими порушеннями м. Київ 29.03.2019

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Підвищення кваліфікації вчителів-логопедів ЗНЗ та ДНЗ «Попередження та корекція порушень писемного мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Назва модулю: 1.Соціально-гуманітарний 2.Про Курси Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №3012 31.05.2013
Програма «Фізична реабілітація дітей з тяжкими порушеннями мовлення». Назва курсу: 1. Сучасні технології реабілітації дітей з ТПМ. 2. Особливості та методика проведення логопедичного масажу. 3. Інстру Курси Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №007475 18.12.2017
Тренінг «Комп’ютер в логопедичній роботі» Тренінг Сертифікат 885/02/2018 25.02.2018
Тренінг «Психодіагностика в логопедії . Пізнавальний та соціально-комунікативний розвиток дитини» Тренінг Сертифікат 1419/03/2019 30.02.2019
Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами Онлайн-курс Сертифікат 28.04.2019
Участь батьків у організації інклюзивного навчання Онлайн-курс Сертифікат 28.04.2019
Недискримінаційний підхід у навчанні Онлайн-курс Сертифікат 22.09.2019
Сертифікаційної програми з підготовки експертного кола для здійснення анти дискримінаційної експертизи освітнього контенту Сертифікаційна програма Сертифікат №80-V-2020 від травня 2020 року
Інклюзія та дистанційне навчання Дистанційний курс (30 годин) Сертифікат № SRKPSI-CE0011369 19.01.2021–25.01.2021 року

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

Рік

Диплом учасника інноваційного соціального проекту «Наукова журналістика у розповсюдженні педагогічних і психологічних знань: збереження сім’ї, розвиток дітей, навчання дорослих» 2016
Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок розвиток науки і освіти, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди 25-річчя Національної академії педагогічних наук України 2017
Диплом учасника проекту НАПН України «Популярна методика для учителів, вихователів і батьків» 2017Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net