ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 15

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОІлляшенко Тамара ДмитрівнаІлляшенко Тамара Дмитрівна

провідний науковий співробітник Лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами


Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчена звання: старший науковий співробітник

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-5954-6177

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LpLMazMAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0406==043B==043B==044F==0448==0435==043D==043A==043E=3A==0422=2E==0414=2E=3A=3A.html

Додаткові відомості


Освіта: Вища. У 1961 році закінчила історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю – історія.

Досвід роботи: 1969 – 1994 р.р. – молодший, старший науковий співробітник Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України; 1994-2001 р.р. – завідувач лабораторії проблем затримки психічного розвитку у дітей інст

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

«Сприйняття і естетична оцінка літературного твору старшокласниками.» Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук. 19.00.07 – педагогічна, дитяча і вікова психологія. 1980 р.

Горомадська активність

Горомадська активність

Консультант Центральної психолого-медико-педагогічної консультації – 2002 – 2018 р.р.
Член методичної ради газети «Дефектолог» Видавництва «Шкільний світ»

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Посібники

Назва

Рік

Ілляшенко Т.Д. Чому їм важко вчитися? Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів. Київ : «Видавництво «Початкова школа», 2003. 128 с. 2003
Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.В., Скрипка Н.С. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі. Київ, 2003. 2003
Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Психологічна готовність до навчання дітей шестилітнього віку. Методика діагностики та корекційно-розвиткові заняття. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. 52 с.: Картки (14 с.) 2006
Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. 36 с.:Дидактичний матеріал: комплект А і Б (45 арк.) 2006
Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д., Жук Т.В. Психологу про дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі. Київ: Редакція загально педагогічних газет, 2012. 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу») 2012
Ілляшенко Т.Д., Рождественська М.В. Розвиваємо та навчаємо дитину. Психологічна допомога. Київ: Редакція загальнопедагогічних газет, 2014. 96 с. (Бібліотека «Шкільного світу») 2012
Психолого-педагогічний супровід сім’ї у роботі психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. С.І.Васильковська, Т.В. Жук, Т. Д. Ілляшенко та ін.; за ред.. А.Г.Обухівської. Київ: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 66 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705351/1/Супровід_сімї.pdf 2015
Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. А. Г Обухівська., Т. В. Жук, О. А. Зеленько та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. К.иїв: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 218 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705221/1/Збереження_здоровья.pdf 2016
Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін.; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 247 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705428/1/Конс_діагнос_супровід.pdf 2016

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.В., Скрипка Н.С Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем. Методичні рекомендації працівникам реабілітаційних центрів. За ред. Т.Д.Ілляшенко. Київ: Духовна вісь, 2009. 240 с. 2009
Психологічний супровід інклюзивної освіти : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR0YZwVXu1AFh2ZXI4R4ZDMGm_8XEKMHHD0wowGwo8Ao5oo_orokHbD04RA 2017
Методичні та організаційні питання діагностико-консультативної діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 78 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709419/1/%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR14JYbNWKLY1LbWYFQj0YVZLjhQ6g46zrWl9wy4Ht8RMt5zrALTkl6-88A 2017
Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі інклюзивно-ресурсних центрів із сім’єю : метод. рек. Т. В. Жук, О. Г. Задорожня, А. В. Замша, Т. Д. Ілляшенко, Т. М. Костенко, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ пр 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Ілляшенко Т.Д. Діти з девіантною поведінкою у психолого-медико-педагогічній консультації. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.. ІХХ у двох частинах, частина 2, серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський. 2006. 2012. С. 291-298. 20012
Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д. Проблема психологічної реабілітації сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями психофізичного розвитку. Особистість в умовах кризових викликів сучасності : Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року). Київ. 2016. С. 495-502. 2016
ІлляшенкоТ. Д., Обухівська А.Г. Попередження та корекціям девіантної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир. 2017. Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 16. С. 51-66 2017
Ілляшенко Т. Д. Методика психолого-педагогічного вивчення інтелектуального розвитку підлітків. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. праць. 2018. Вип. 14. С. 131-138. 2018

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Тамара Ілляшенко. Особливості інтеграції дітей з церебральним паралічем у загальноосвітній школі. Початкова школа. 2008. № 11. С. 58-61. 2008
Ілляшенко Т.Д. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами: роль шкільного психолога. Завуч : Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів. 2009. № 19. с. 32-35 2009
Ілляшенко Т.Д. Розвивати і навчати дитину вчасно. Початкова школа. 2012. № 5. С. 46-48 2012
Ілляшенко Т. Д. Психолого-педагогічна характеристика дитини: її мета і зміст. Газета «Дефектолог». 2014. С. 49–56. 2014
Ілляшенко Т. Д. Психологічна допомога батькам у діяльності психолого-медико-педагогічної консультації: проблеми і перспективи. Психолог: Всеукраїнська газета для психологів, вихователів. 2014. № 24. С.10-16. 2014
Ілляшенко Т.Д. Що потребує реформування у початковій школі (Роздуми напередодні). Початкова школа. 2015. № 7-8. С. 5-8. 2015
Ілляшенко Т.Д. Гіперактивний розлад (Єдиний вихід – індивідуальне навчання?). Початкова школа. 2016. № 8. С. 6-9. 2016

Інші праці

Назва

Рік

Ілляшенко Т.Д. Інклюзивна освіта і перспективи подолання невстигання у загальноосвітній школі. Мультидисциплінарний підхід як методологічна основа інклюзивного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 листопада 2012 р. м. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. 2012. С. 53-62. 2014
Илляшенко Т.Д., Жук Т.В. Организация коррекционной помощи детям с гиперактивным расстройством и дефицитом внимания: Электронный ресурс. Специальное образование: традиции и инновации : материалы V Междунар. науч.-практ. конф.; г. Минск, 14-15 апр. 2016 г. Беларус. гос. пед. ун-т им. М. Танка.: С. Е. Гайдукевич [и др.]. Минск : БГПУ, 2016. URL: http: // bspu.by 2016
Ілляшенко Т. Д. Щоб оцінка перестала бути каральною (Читаючи проект реформи початкової школи). Початкова школа. 2017. № 10. С. 3-6. 2017
Ілляшенко Т. Д. Дитина з гіперактивним розладом. Особливості психологічного супроводу. Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, вихователів. 2018. № 5-6. С. 86-97 2018
Ілляшенко Т. Д. Програма психолого-педагогічного супроводу дітей з гіперактивним розладом. Початкова школа. 2018. № 7. С. 10-13. 2018
Ілляшенко Т. Д. Реформування початкової школи і проблема допомоги дітям з труднощами у навчанні. Психолог : Всеукраїнська газета психологів, учителів, соціальних педагогів. 2018. № 23-24. С. 20-29. 2018
Ілляшенко Т. Д. Дитина наодинці з труднощами у навчанні. Освіта і суспільство. 2018. № 4-5. С. 7. 2018
Ілляшенко Т. Д. У сім’ї дитина з інвалідністю. Освіта і суспільство. 2018. № 9. С. 9. 2018
Ілляшенко Т. Д. Все залежить від батьків. Справи сімейні. 2018. № 10. С. 29-30. 2018

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Обласний семінар «Актуальні проблеми розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічної консультації в сучасному освітньому просторі» «Діти з порушенням у психофізичному розвитку з гіперактивною поведінкою» м. Житомир 23 лютого 2012 року
ІІІ Всеукраїнський форум практичних психологів системи освіти України «Психологічна служба: крок у ХХІ століття» «Проблема допомоги дітям з гіперактивним розладом у роботі ПМПК» м. Київ 25 квітня 2013 року
Науковий семінар «Актуальні питання діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій: проблеми функціонування, завдання у контексті супроводу дітей з особливими освітніми потребами в навчально-виховному процесі» «Проблема психологічної допомоги батькам у роботі психолого-медико-педагогічної консультації» м. Київ 13 лютого 2015 року
Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Сімейний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах інклюзивної форми навчання» «Сім’я у формуванні особистості дитини з порушенням опорно-рухового апарату» м. Київ 2-3 липня 2015 року
Всеукраїнський навчальний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку» «Психологічна допомога батькам, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у період ранньої реабілітації дитини» м. Київ 16 серпня 2016 року
Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності». Напрям 4 – «Психологія відновлення особистісного ресурсу і подолання наслідків психотравматизації» «Проблема психологічної реабілітації сім’ї, яка виховує дитину з порушенням психофізичного розвитку» м. Київ 24 березня 2016 року
III міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика», м. Київ-Херсон, 22-23 вересня 2017 року «Попередження та корекція девіантної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами» м. Київ-Херсон 22-23 вересня 2017 року
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми психолого-педагогічного діагностування дітей із порушеннями зору» «Виявлення та корекція гіперактивного розладу у дітей» м. Київ 13березня 2018 року
Круглий стіл «Сучасний першокласник. Хто він? (Проблеми психологічного забезпечення практичної реалізації Концепції «Нова українська школа»)» «Реформування початкової школи і проблема допомоги дітям з труднощами у навчанні» м. Київ 15 березня 2018 року
VІІІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» «Підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків як складова психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» м. Київ 17 травня 2018 року
VІ Всеукраїнський психологічний фестиваль «Паросток» «Робота з сім’єю, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами» м. Київ 04 квітня 2018 року
науково-практичний семінар «Методичне забезпечення діяльності фахівців ІРЦ в супроводі дітей з ООП та їхніми батьками (порушення зору, слуху, мовлення, інтелекту, гіперактивний розлад з дефіцитом уваги» «Формування Психолого-педагогічної компетенції батьків, які виховують дітей із гіперактивним розладом і дефіцитом уваги» м. Київ 28 березня 2019 року

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

У 1994 – 2001 роках здійснювала керівництво лабораторією проблем затримки психічного розвитку у дітей Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Сак Т. В. Особливості формування причиново-наслідкового мислення у дітей із затримкою психічного розвитку 19.00.08 – спеціальна психологія. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 1997 року
Компанець Н. М. Формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку 19. 00.08 – спеціальна психологія. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 2004 року
Романенко О. В. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем 19.00.08 – спеціальна психологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 2003 року
Мілевська О.П. Формування розуміння текстів в учнів молодших класів із затримкою психічного розвитку 13. 00.03 – корекційна педагогіка Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата педагогічних наук. 2013 року

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Співавтор і продовжувач діяльності започаткованої Н.М. Стадненко наукової школи, у якій розроблено підхід до діагностики порушень інтелектуального розвитку дітей на основі визначення особливостей їхньої навчуваності. Дослідження навчуваності, яка виявляється у процесі діагностичного навчального експерименту, є подальшою реалізацією концепції Л.С. Виготського про зону актуального і найближчого розвитку дитини та дозволяє прогнозувати подальший розвиток її інтелекту і методи його оптимізації. Доробком названої школи є відома в Україні експрес-методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів, на яку отримано авторське свідоцтво.

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір учбового характеру «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» 02.08.2007 №21631 Автори: Стадненко Надія Михайлівна, Ілляшенко Тамара Дмитрівна, Обухівська Антоніна Григорівна

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net