ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 14

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОЖук Тамара ВасилівнаЖук Тамара Василівна

провідний науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами


Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчена звання: старший науковий співробітник

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-7771-1324

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aOgCkEUAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/index.==0416.html

Додаткові відомості


Освіта: Вища, педагогічна. Аспірантура науково-дослідного інституту психології Міністерства освіти України. Спеціальність: «Спеціальна психологія» (1975-1979рр). Дефектологічний факультет Київського державног

Досвід роботи: 1969-1993 – лаборант, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, Науково-дослідного інституту психології; 1994-2001 – вчений секретар; старший науковий співробітник, секретар вченої

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація ««Психологічні умови ефективного використання педагогічної оцінки у допоміжній школі», 1985 р.

Горомадська активність

Горомадська активність

Консультант Центральної психолого-медико-педагогічної консультації – 2002 – 2018 рр.

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Посібники

Назва

Рік

Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д., Жук Т.В. Психологу про дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі. Київ : Редакція загально педагогічних газет, 2012. 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу») 2012
Психолого-педагогічний супровід сім’ї у роботі психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. С.І.Васильковська, Т.В. Жук, Т. Д. Ілляшенко та ін.; за ред.. А.Г.Обухівської. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 66 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705351/1/Супровід_сімї.pdf 2015
Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій : електронний ресурс. А. Г Обухівська., Т. В. Жук, О. А. Зеленько та ін.; за ред. А. Г. Обухівської. К.иїв: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 218 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705221/1/Збереження_здоровья.pdf 2016
Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін.; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 247 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705428/1/Конс_діагнос_супровід.pdf 2016

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Психологічний супровід інклюзивної освіти : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709275/1/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR0YZwVXu1AFh2ZXI4R4ZDMGm_8XEKMHHD0wowGwo8Ao5oo_orokHbD04RA 2017
Методичні та організаційні питання діагностико-консультативної діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : метод. рек. Автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 78 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709419/1/%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?fbclid=IwAR14JYbNWKLY1LbWYFQj0YVZLjhQ6g46zrWl9wy4Ht8RMt5zrALTkl6-88A 2017
Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі інклюзивно-ресурсних центрів із сім’єю : метод. рек. Т. В. Жук, О. Г. Задорожня, А. В. Замша, Т. Д. Ілляшенко, Т. М. Костенко, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук; за ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. 208 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/713126/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Формування психолого-педагогічних компетенцій батьків у вихованні дітей з інтелектуальним порушенням помірного ступеня. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць 2017. Вип. 13. С. 338–346. 2018

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Навчання і розвиток дітей з помірною розумовою відсталістю. Дефектолог : Всеукраїнська газета вчителів. 2014. №11. С. 4- 8. 2014

Інші праці

Назва

Рік

Илляшенко Т.Д., Жук Т.В. Организация коррекционной помощи детям с гиперактивным расстройством и дефицитом внимания: Электронный ресурс. Специальное образование: традиции и инновации : материалы V Междунар. науч.-практ. конф.; г. Минск, 14-15 апр. 2016 г. Беларус. гос. пед. ун-т им. М. Танка.: С. Е. Гайдукевич [и др.]. Минск : БГПУ, 2016. URL: http: // bspu.by 2016
Жук Т.В. Сім’я з особливими потребами. Справи сімейні. 2017.№4.2. С. 26–27. 2016
Жук Т.В. Педагогічні потреби дитини з порушеннями розумового розвитку. Справи сімейні. 2017. №8. С. 24–25. 2017
Жук Т. В. Як іде навчати дитину з порушенням інтелектуального розвитку. Освіта і суспільство. 2018. № 8. С. 9. 2018

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Науково-практичний семінар «Проблема психологічної допомоги батькам у психолого-медико-педагогічної консультації» "Особливості консультування батьків дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня в умовах консультації" Школа-інтернат №16, М. Київ 13 лютого 2015
Всеукраїнський навчальний семінар: Діагностика раннього розвитку дитини для батьків дітей з інвалідністю "Показники порушення розвитку у дітей раннього віку" М. Київ 11-12 червня 2015 року
IIІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення» "Формування психолого-педагогічних компетенцій батьків у вихованні дітей з інтелектуальними порушенням помірного ступеня" м. Київ 10 листопада 2017 року
Всеукраїнский науково-практичний семінар «Актуальні проблеми психолого-педагогічного діагностування дітей з порушеннями зору» "Робота з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами" м.Київ 13 березня 2018 року

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Багаторічний досвід науково-дослідної та адміністративно-організаційної роботи як вченого секретаря НДІ

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Співавтор і продовжувач діяльності започаткованої Н.М.Стадненко наукової школи, у якій розроблено підхід до діагностики порушень інтелектуального розвитку дітей на основі визначення особливостей їхньої навчуваності. Дослідження навчуваності, яка виявляється у процесі діагностичного навчального експерименту, є подальшою реалізацією концепції Л.С. Виготського про зону актуального і найближчого розвитку дитини та дозволяє прогнозувати подальший розвиток її інтелекту і методи його оптимізації. Доробком названої школи є відома в Україні експрес-методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів, на яку отримано авторське свідоцтво.

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net