ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 13

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОГорленко Валентина МиколаївнаГорленко Валентина Миколаївна

науковий співробітник


Науковий ступінь:

Вчена звання:

ORCID iD: orcid.org/0000-0003-3963-4804

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y9IqXpEAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0413==043E==0440==043B==0435==043D==043A==043E=3A==0412=2E==041C=2E=3A=3A.html

Додаткові відомості


Освіта:

Досвід роботи: 2018 – по теперішній час – науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;2015 – 2018 – молодший науковий співробітник Українського науково-мет

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Горомадська активність

Горомадська активність

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід) : колективна монографія / наук. ред. В.Г. Панок. Київ : Ніка-Центр, 2020. 152 с. ISBN 978-966-521-748-0 2020

Посібники

Назва

Рік

Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 1 / авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 138 с. ISBN 978-617-7118-32-8 ISBN 978-617-7118-33-5 2019
Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти: навчальнометодичний посібник / авт. кол: В. Г. Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В. М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с. ISBN 978-617-7785-40-7 2021
Психологічний супровід формування демократичних засад та профілактики і розв’язання конфліктів у закладі освіти / авт. кол.: В. М. Горленко, І. В. Марухина, В. Г. Панок, В. В. Предко, В. В. Рибалка, Д. Д. Романовська, Н. В. Сосновенко; за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : Ніка-Центр, 2021. 168 с. ISBN 978-966-7067-43-4 2021

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти: навчальна програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів / авт. кол: В. Г. Панок, Т. Б. Гніда, В. М. Горленко, І. І. Ткачук, Р. А. Мороз, Д. Д. Романовська, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : ДІА, 2021. 48 с. ISBN 978-617-7785-38-4 2021

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. / авт.-упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 132 с. 2017
Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106 c. 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Зарубіжний досвід використання електронних іграшок у навчанні й вихованні дітей дошкільного віку Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні техноогії, 8 (52). стор. 203-210. 2015
Зарубіжний досвід розвитку ІК-компетентності вихователів дошкільної освіти Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота", 2 (39). стор. 62-67. 2016
Неформальна освіта як чинник розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота", 1 (40). стор. 67-73. 2017

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу: поняття та структура Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки (135). стор. 157-161. 2016
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів: вітчизняний досвід Професійна освіта: проблеми і перспективи, 11. стор. 97-104. 2016

Інші праці

Назва

Рік

Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік / [Горленко В. М., Лунченко Н. В., Мельник А. А. та ін.]. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 49 с. 2016

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти» Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу: поняття та структура м.Чернігів 18-19 лютого 2016 року
Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Соціальні мережі у професійному зростанні вихователя дошкільного навчального закладу м.Київ 21 березня 2016
V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору» Мотивація як фактор розвитку ІК-компетентності вихователя м. Вінниця 20-21 квітня 2017 року
Науково-практичний семінар «Психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів в контексті реалізації Концепції Нової української школи» Використання ІКТ в профорієнтаційній роботі практичного психолога закладу освіти м. Київ 30 листопада 2017

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти онлайн-курс сертифікат 07.05.2019
Дитина в стресогенній ситуації: психологічна допомога дистанційне навчання сертифікат № 2018 - 11747

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

Рік

Грамота Націанальної академії педагогічних наук України 2018
Подяка Міністерства освіти і науки України 2021Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net