ЛАБОРАТОРІЯ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИЛАБОРАТОРІЯ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИЛабораторія прикладної психології освіти здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження та інноваційні розробки методів, методик і технологій у сфері прикладної психології і соціальної педагогіки; бере участь у науково-методичному забезпечені діяльності психологічної служби у системі освіти: розробляє науково-методичні вимоги до змісту діяльності працівників психологічної служби; бере участь у розробці нормативно-правових актів з питань діяльності психологічної служби; координує науково-дослідні, дослідно-експериментальні роботи з питань прикладної психології, соціальної педагогіки і соціальної роботи; здійснює узагальнення та поширення кращого досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти.

Дослідження лабораторії ґрунтуються на положенні про специфічні функції прикладної психології в системі психологічного знання і практики, такі як синтез різних за своєю природою методологічних і теоретичних поглядів на психіку людини та закономірності її розвитку; аналіз та узагальнення досвіду психологічного практикування, його методів, методик, прийомів; розробку методів, методик і технологій психологічного практикування та формулювання проблем і предметів окремих наукових досліджень.

Лабораторія прикладної психології освіти як самостійний науковий підрозділ розпочав своє існування з 2014 року.


У 2014-2016 рр. лабораторією виконувалось наукове дослідження за темою: «Наукові та організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти». Нині наукові працівники лабораторії виконують прикладні дослідження за двома темами, з 2016 року – «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів» і, починаючі з 2017 р., – «Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти».

У 2019 році науковці лабораторії розпочинають роботу над новою темою «Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій», яка є продовженням попередньої, пов’язаної з наданням допомоги дітям, постраждалим внаслідок військових дій.

В процесі роботи над темою у 2018, 2019 і 2020 роках буде організовано проведення і здійснено аналіз результатів всеукраїнського моніторингового дослідження серед учасників освітнього процесу «Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій, і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби», з метою виявлення труднощів і проблем, які виникають у працівників психологічної служби в наданні допомоги різним категоріям постраждалих.

Особливого значення у роботі лабораторії надано творчій співпраці зі структурними підрозділами психологічної служби у системі освіти. Укладено договори про співробітництво з 13 обласними центрами (Вінницьким, Дніпропетровським, Донецьким, Закарпатським, Запорізьким, Івано-Франківським, Київським, Луганським, Львівським, Миколаївським, Сумським, Херсонським, Чернівецьким).

Здійснюється спільна з обласними центрами психологічної служби дослідно-експериментальна робота.

Започатковано експеримент академічного рівня за темою: «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій», базовими установами для дослідно-експериментальної роботи стали Луганський, Львівський, Миколаївський і Чернівецький інститути післядипломної педагогічної освіти, серед експериментальних майданчиків є навчально-виховні комплекси, загальноосвітні і дошкільні заклади освіти, загалом їх 27.

Розпочата також, спільна з Запорізьким та Сумським обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, Дніпропетровським обласним методичним ресурсним центром, дослідно-експериментальна робота за темою «Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації».

  Нині команда лабораторії прикладної психології освіти – це:

 1. Ткачук Ірина Іванівна, завідувач лабораторією, кандидат педагогічних наук;
 2. Панок Віталій Григорович, головний науковий співробітник, доктор психологічних наук, професор;
 3. Рибалка Валентин Васильович, головний науковий співробітник, доктор психологічних наук, професор;
 4. Острова Вікторія Дмитрівна, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук;
 5. Гніда Тетяна Борисівна, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук;
 6. Романовська Діана Дорімедонтівна, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук;
 7. Корнієнко Ігор Олексійович, науковий співробітник, кандидат психологічних наук;
 8. Марухіна Ірина Володимирівна, науковий співробітник, кандидат психологічних наук;
 9. Лунченко Надія Вікторівна, науковий співробітник;
 10. Сосновенко Наталія Василівна, науковий співробітник;
 11. Луценко Юрій Анатолійович, науковий співробітник;
 12. Горленко Валентина Миколаївна, науковий співробітник;
 13. Бондарук Юлія Сергіївна, молодший науковий співробітник;
 14. Мельник Арина Андріївна, старший лаборант;
 15. Віта Байдик, старший науковий співробітник.


Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net